הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קריאת שמע עולמית בערב עשרה בטבת – הרב שלום ארוש | מעלת קריאת שמע הרב ברגר | צפו

קריאת שמע עולמית בערב עשרה בטבת – הרב שלום ארוש | מעלת קריאת שמע הרב ברגר | צפו

הרב יוסף ברגר שליט”א – מרבני קבר דוד המלך
עם הרב מאיר מיכאל גרינוולד שליט”א – מגיד מישרים על מעלת קריאת שמע ישראל שיכולה להביא את הגאולה תכף ומייד ..

הרב שלום ארוש שליט”א
מבקש שכולם יקראו קריאת שמע עולמית ביום שני הקרוב 21/12/15
ערב י’ בטבת שעה 21:00 כל ישראל קוראים קריאת שמע
ואחריה לבקש 4 דברים:
הנני מבקש/ת:
1- שה’ ימלוך עליי ועל כל העולם כולו.
2- שדוד המלך יהיה מלך בפועל.
3- שיבנה בית המקדש
4- אני רוצה לחזור בתשובה שלמה ברחמים.

>>> כולם מוזמנים לשתף ולהפיץ את הקריאה בכל דרך אפשרית >>>