הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קריסות הכלכלה בסוף שנות השמיטה – הסתכלות לגבי 50 השנים האחרונות

קריסות הכלכלה בסוף שנות השמיטה – הסתכלות לגבי 50 השנים האחרונות

בסוף שבוע זה קריסות גדולות בבורסה — 182 = 1820
קריסות2
קריסות
כידוע, שנת שמיטה עוזרת לאדם להבין את מקומו ולסמוך על החוקים המוסריים והאבסולוטיים של התורה(בין היתר) – ולהבין שהוא לא מנהל את העולם אלא השם,
כאשר מדינה/אומה שולטת על ישראל ומכתיבה את המדיניות שלה על ישראל, היא מושפעת מחוקים שבד”כ משפיעים עליה הרבה פחות.
קריסת הכלכלה בשנות שמיטה – הסתכלות לגבי 50 השנים האחרונות:
1973 קריסה (שנת שמיטה)
1980 קריסה (שנת שמיטה)
1987 קריסה (שנת שמיטה)
2000-2001 קריסה (שנת שמיטה) קריסת הבורסות הגדולה ביותר בעולם וזה כבר ממש ביום הסוף של השמיטה כט’ באלול
2007-2008 קריסה (שנת שמיטה) שוב! הקריסת ביום הסוף של השמיטה כט’ באלול
למעשה למעט דילוג אחד 1994 כל 7 שנים, בשנות שמיטה היו קריסות כלכליות מאסיביות בארה”ב ובעקבות שהיא מובילה את העולם, כולם נפגעים מזה מאד. (ובשנה שלאחר 1994, היה רצח רבין)
כמו כן, יש קשר בין המלה “מגדל” לבין “לגדול” – לכן מגדל בבל נקרא “מגדל” ונפילת התאומים, שהיו בנייני הסחר של ארה”ב… המגדלים זה כלפי מעלה ואילו שמיטה זה כלפי מטה. אם האדם מתנהג לפי הצווים התורניים אזי שתבוא אליו ברכה מלמעלה, כמו גשם שמפרה את האדמה. אבל אם לא, אז מה שהאדם עבד להרים, נופל בשנייה.
בשנת 1945 החלו התוכניות של בניית התאומים , והרעיון היה לעשות בניינים גבוהים שייצגו את גאוות ארה”ב לאחר מלחמת העולם השנייה… ושנה זו הייתה שנת שמיטה. מתי החלו לבנות את הבניינים עצמם? בשנת 1966 – שזוהי שנת שמיטה ובשנה שלאחר מכן, 6 חודשים לאחר מכן, מלחמת ששת הימים, בחודש השישי. אנחנו היום בשמיטה העשירית מאז מלחמת העולם השנייה, באמצע שנת השמיה “התשעה”… וכמה זמן לקח לסיים לבנות את התאומים? 7 שנים – כלומר הבנייה הסתיימה בשנת השמיטה שלאחר מכן.
התאומים התרסקו בכא’ אלול התשס”א, כלומר בסוף שנת השמיטה בשנת 2001 ומיד לאחר מכן – מאותו קריסה כלכלית עצומה בארה”ב.
כאשר עם ישראל היה בגלות, אז למעשה היינו תחת חסותם של הגויים, ולכן כולם הושפעו, ולא עם אחד יותר מאחרים, מעניין אם כך, אם יש קשר בין שנת שמיטה לבין תבנית שחוזרת על עצמה לגבי שאר העולם לפני קום המדינה…
השנה… יהיה לנו את הירח האדום האחרון בסוכות שמיד לאחר שנת השמיטה הנוכחית. בנוסף, יהיה ליקוי חמה (לא מלא, אבל היה לנו ליקוי חמה מלא לפני כחודש) באלול כט’ התשעה.
כל שמיטה שביעית, משמעותית יותר מאשר שאר 6 השמיטות שלפניה והיא מסמלת את הכניסה לשנת היובל.
דבר נוסף, הירח האדום האחרון שיהיה בסוכות הוא נדיר ביותר, בניגוד לשאר הירחים האדומים: הוא יהיה במסלול הקרוב ביותר של הירח לכדור הארץ זה נקרא “סופר ליקוי ירח” והוא הרביעי בסדרה, שלא תחזור על עצמה ב400 השנים הקרובות.
הצהרת בלפור הייתה בשנת 1917 (בסוף השנה – נובמבר) מיד לאחר שנת שמיטה.
נספור 7 שמיטות (49 שנים) זהו סוף שנת 1966 שזוהי שנת שמיטה ומיד לאחרי 1967 – מלחמת ששת הימים.
נספור שוב 49 שנה… ואנחנו מקבלים את השמיטה הנוכחית ומה יהיה בשנה הבאה? … … …
אז בהתחלה, הייתה הצהרה לתת לנו את אדמת ישראל.
אחרי זה, קיבלנו בחזרה את ירושלים.
עכשיו בית המקדש ומשיח והגאלה שלמה.
בית המקדש הראשון נוצר בשנת 2928, אם נניח שזה היה בהתחלה של השנה כלומר מיד בסוף 27, ובמידה ויש שנה מוסתרת על בסיס האדם הראשון ו/או אחיש-שנה. אז 2926 זוהי ספירה אפשרית. האילוץ הזה מוזר אבל רציתי לבדוק מה זה ייתן לי וקיבלתי שעברו 57 יובלים מהשנה הזו. במידה וזה נכון, אז אנחנו גם בשנת 49 לקראת שנת יובל מאז הקמת הבית הראשון.
“היובל – חמש שבע ” = 776!!!!!!!!!!!!!! (+ מילים).
“בעתה אחישנה יובל חמש שבע הישועה = 2015 !!!!!!!! (26 אותיות!)
“בעתה אחישנה יובל חמש שבע דויד בן ישי = 2015!!!!!!!!!!
להורדת מחשבון גימטריה remez