הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
רמזים וגימטריות מהסיפור המפורסם של דוד הנחלאווי – מרתק!

רמזים וגימטריות מהסיפור המפורסם של דוד הנחלאווי – מרתק!

  • קראו את התמונה

  • מישהו מתכנן כאן איפה החייל יעמוד ובאיזה זווית המצלמה תתפוס את המספר?

 

  • כידוע דברי הגאון מוילנה על הכתוב ‘כל גיא ינשא’ שהגימטריה המזולזלת כיום לפעמים’ לעתיד לבוא תתנשא ויגדל ערכה עד למאד..

  • *** תוספות:

  • וכן אולי יש רמז בשם של החייל ‘דוד’ – משיח בן ‘דוד’

  • וכן ‘דוד הנחלאווי’ בגימטריה= 130 = עין… ז”א תפתחו את העינים לראות את הרמזים שאני מראה לכם – קיבלתם עינים… אז השתמשו בהם!

  • זכרו גימטריה = 277 = עזר – לעזור לנו להבין את המציאות: וראה עוד מה עניין הגימטריה

  • תוספת של ח”ש: השם של הבחור הערבי: عاشق , כותבים את זה בעברית :שאהבן [גימטריה 358] , התרגום של השם לעברית מאהב או מאוהב, תהפכו את האותיות “אובמה”

 

******