הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
רמזים חזקים על שנת 75 למדינת ישראל # מתעדכן

רמזים חזקים על שנת 75 למדינת ישראל # מתעדכן

שבעים וחמש שנה להקמת המדינה = 1820 המילוי בלבד 1948 !!!

1948 קשור ישירות עם 75 (לידת אברהם בעברי וגיל 75 שנה שקיבל את ההבטחה ראה כאן פוסט על המספר 75 )
עוד על הסוד הגדול בכל הזמנים סוד 1820 סוד ה' לחץ כאן >>ראה סרטון כאן

 

 


שבעים וחמש = 776
ביאת המשיח = 776
צירוף מקרים = 776
הכל מתחבר כאן = 776
נקודה אמצעית = 776
המלכות האחרונה = 776
להבין שהכל אחד והכל כאן אחדות זה להיות ב…
שלמות = 776

עלות חגיגות העצמאות
מספרים בולטים
45.000 = גאולה + אלף
358.000 = משיח + אלף
140.000 = דוד + אלף
בשנת '75 = בטחון' הגיע הזמן לחיות עם ההרגשה והידיעה שאלופו של עולם מפעיל כאן הכל. ולפעול בהתאם לידיעות הללו !
מספרים נוספים:
255.000 מספר חדש שמתחיל להופיע (במדינה יש 255 רשויות)
יהודי = 35 מח = 48
היהודי ניחן במוח מיוחד כדי שישתמש בו ויבין את הסוד = 70… זה נקרא להנצל מ "גוג ומגוג=70"

 
—-
מאת יניב מצאט האתר: 75 למדינה ונראה לי שזה שנה מסוגלת מאוד לגאולה כי כתוב ש 75 שנות עקרות היה לשרה עד שנפקדה ביצחק (סדר אליהו רבה י"ח) וידוע שאברהם נולד ב1948 לבריאת העולם (ספר הדורות) כמו שיבת ציון ולכן הוא בבחינת א"י ולכן 75 שנה לשיבת ציון זה אולי כנגד 75 שנות עקרות של אברהם (עם שרה) וכמו שאחרי 75 שנה הייתה לידת יצחק, אולי עכשיו אחרי 75 שנה תהיה לידת משיח (התשעה חודשים לשליטת אדום עד ביאתו) ועוד ידוע שאברהם היה בן 75 שנה בצאתו מחרן ואמרו חז"ל (בראשית רבה ל"ט) הדסה היא אסתר ובת 75 הייתה באומנו אותה ואמר לו הקב"ה אתה יצאת מחרן בגיל 75 חייך שגואל יוצא ממך בן 75 כמניין "הדסה" ולכן עוד רמז שאולי תהיה לידת משיח ב75 למדינה.
 
עוד כתבתי אז מי שעוקב שכמו שהקורונה הייתה רק בסין (חודשיים וחצי 75 יום) ואז התפשטה לכל העולם ככה מלחמת אוקרינה רוסיה (אותיות וירוס קורונה וגם יש קשר בין מגיפה למלחמה כידוע) תתפשט לכל העולם (מלחה"ע ה-3) ב75 שנה למדינה וכן א"י גם תתפשט לכל העולם (ילקוט שמעוני/ישעיהו/רמז תקג)
י"א ששיבת ציון בתש"ח היא התחלתא דגאולה ונראה לי שכן הוא הדבר ולראיה כותב האריז"ל בספרו "צדיק יסוד עולם" על הפסוק (רות ג,יג) "שכבי עד הבקר" שזה סוד הגאולה בבחינת "יסוד שבתפארת" וגילינו ש-שכבי עד הבוקר=713 כמניין התש"ח השנה שבה הקמנו מחדש את המדינה ועוד שספירת העומר יסוד שבתפארת יוצא תמיד ב-ה באייר.
ועוד שהגאולה נמשלה לבוקר ולענ"ד קום המדינה היה זמן עלות השחר (72 דק' קודם הנץ) שבא אחר החושך הגדול (השואה) ועכשיו אנחנו 3 דק' אחרי הנץ אז שנבין אנחנו עמוק בתוך הגאולה אפילו שלא מורגש כי אמרו חז"ל (ירושלמי ברכות
ר' חייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בבקעת ארבל וראו אילת השחר. אמר לו ר' חייא: כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. כמו שכתוב: 'כי אשב בחֹשך ד' אור לי'. כך בתחילה – 'ומרדכי יושב בשער המלך', ואחר-כך 'ויקח המן את הלבוש ואת הסוס', ואחר-כך 'וישב מרדכי אל שער המלך' ואחר-כך 'ומרדכי יצא מלפני המלך במלבוש מלכות', ואחר-כך 'וליהודים הייתה אורה ושמחה'.
אפשר לפרש גם את "חזון העצמות היבשות" כחזון לשיבת ציון והתחלתא דגאולה כי כשהיה יחזקאל בעמק דורה והראה לו הקב"ה איך עצמות יבשות הוא מלביש עליהם גידים בשר ורקמות עור ומחיה אותם רמז לו בזה שנכון שעכשיו עצמות ישראל יבשות בגלות אבל לעתיד לבוא כשיחזרו לא"י אני בונה אותם מחדש.
ולכן עצמאות ללא א' (שמרמזת לאלופו של עולם) זה עצמות כשגלינו מארצנו וכשחזרנו לארצנו זה עצמאות עם א'
ובדומה לזה גאולה בלי א' זה גולה יוצא שגאולה כנגד עצמאות וגולה כנגד עצמות ומכאן שאכן שיבת ציון היא התחלתא דגאולה .
יהי רצון שנזכה לראות בביאת משיח בית המקדש ותחיית המתים וזאת אנחנו מבקשים
מלכות שמים מלכות בית דוד ובית המקדש.
עצמאות שמח !
הקדוש ברוך הוא אוהב את המספר 75
גילה דעתו כבר בגאולה הראשונה עם מרדכי ואסתר
אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאַבְרָהָם אַתָּה יָצָאתָ מִבֵּית אָבִיךָ בֶּן שִׁבְעִים וַחֲמִשָׁה שָׁנִים, חַיֶּיךָ אַף גּוֹאֵל שֶׁאֲנִי מַעֲמִיד מִמְּךָ יִהְיֶה בֶּן שִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה שָׁנִים כְּמִנְיַן הֲדַסָּה 🔯

השאר תגובה