הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
רמז בדילוגי אותיות על רציחתו של הרב נחמיה לביא הי”ד

רמז בדילוגי אותיות על רציחתו של הרב נחמיה לביא הי”ד

מאת: סוד תורה  – ‘ברוך מרחיב גד כלביא’

הרב נחמיה לביא ז”ל נרצח במוצאי שבת בעיר העתיקה בירושלים, ספד לו הרב שלמה אבינר וז”ל: “נפלת על ישוב ירושלים. הרב נחמיה היה מאוהב בתורה, למד ולימד, והעמיק וקיים. אפשר להניח ספר תורה על ידו ולומר קיים זה מה שכתוב בזה”, ע”כ. הוא היה ר”מ בישיבת עטרת ירושלים שהיתה ברובע המוסלמי ולכן היה מרחיב את גבול היהודים בירושלים. ונרצח ממש על קידוש ה’ בזמן שירד מביתו להציל יהודים שנפצעו בפיגוע.

לביא נחמיה
ולכן חיפשנו חיתוך דילוגים: “נחמיה”, עם ” לביא”, ודוקא בפרשת שבוע הנוכחית (וזאת הברכה) הדילוגים חותכים את הפסוק ‘ברוך מרחיב גד כלביא’: וּלְגָד אָמַר בָּרוּךְ מַרְחִיב גָּד כְּלָבִיא שָׁכֵן וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד. (האותיות לביא מתנגש עם המילים כלביא בכתיב !!) ובאופן מדהים מי שיתבונן בפסוקים יחשוב שנאמרו ממש על הרב נחמיה לביא זצ”ל, והרמז שהוא היה כעין שבט גד שהיה מרחיב את תחום הארץ עד הירדן מזרחה, וכמו כן הרב נחמיה ז”ל היה מרחיב את התחום עד מזרח ירושלים לרובע המוסלמי. והוא היה “כְלָבִיא שָכֵן” פשוטו כמשמעו שם משפחתו לביא, וגם כתב רש”י לפי שהיה מתגורר סמוך לעיר בתוך הרובע המוסלמי אז היה גיבור כאריה וכלביא מי יקימנו, וכאן יפורש טרף זרוע אף קדקד כענין שנאמר “זְבֻלּון עַ ם חֵרֵף נַפְ שֹו לָמּות” (שופטים ה), וכן ההמשך כולו נאמר על כך שיצאו שבט גד חלוצים לפני כל בני ישראל להלחם והיה בראש העם והטעם לכל זה כי שם חלקת מחוקק ספון כלומר מדוע בחרו לגור במקום כל כך מסוכן בארץ סיחון ועוג במזרח הירדן, מכיון ששם היה קבור משה ולא רצו להפקיר את השטח לגוים, וכן הדבר כאן היה הרב לביא חלוץ לשמור על ירושלים הקדושה מידי הערבים ודו”ק. ולא סתם שמו נחמיה, שכידוע בעלית עזרא ונחמיה כבשו את ירושלים מידי הערבים שהיו כאן, ונחמיה בנה את חומות ירושלים בידיו ממש כמ”ש (נחמיה ו): “וַיְהִ י כַאֲשֶר נִשְמַע לְסַנְבַלַט וְטֹובִיָה ּולְגֶשֶם הָעַרְבִי ּולְיֶתֶר אֹיְבֵינּו כִי בָנִיתִי אֶת הַ חֹומָה וְֹלא נֹותַ ר בָה פָרֶץ כו’ וַיִשְלַח סַנְבַלַט וְגֶשֶם אֵלַ י לֵאמֹר לְכָה וְנִּוָעֲדָ ה יַחְדָו בַכְפִירִים בְבִקְעַת אֹונֹו וְהֵמָה חֹשְבִים לַעֲשֹות לִי רָעָה”