הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
שבועת יהו-ה על הגאולה | קובץ שמע סוד החשמל

שבועת יהו-ה על הגאולה | קובץ שמע סוד החשמל

שיעור מדהים על עניין שבועת הקב”ה בהקשר לגאולת בעתה | גימטריות לגאולה בתשע”ה \ו | עניין דוד מלך ישראל חי וקיים

לחץ כאן – לשמיעת השיעור: שבועת יהו-ה

תוספת לשיעור

  • מעניין ש”משיח תשובה” = 3960 (משולש)
  • כמו גם: “התגלות משיח בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש” = 3960
  • “דויד בן ישי” = 396

כנזכור בצופן משיח טבת עשירי רואים על עניין שבועת ה’… נשבעתי נאם ה..
ראו גימטריה:
נשבעתי נאם יהו-ה ה-תשעו = 2756 (מילוי)
חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 2756