הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
שיעורים מדהימים ביותר מספר שערי אורה | יעקב קירש

שיעורים מדהימים ביותר מספר שערי אורה | יעקב קירש

אין שיעורים ברמה חזקה יותר

 

מומלץ בחום רב

https://youtube.com/playlist?list=PL4liHFF6vAIqXM2LU0f56kKsnn7GQRdn7