הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
שירת קודש- מפי הגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א

שירת קודש- מפי הגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א

 

 

 

שירת קודש
מפי הגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א
מרגש מעורר וקדוש!!!
יצא לאור העולם ע”י ארגון “בחגוי הסלע”