הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
קריאת שמע ישראל –  מבצע ארצי של חלוקה חינם