הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קריאת שמע ישראל –  מבצע ארצי של חלוקה חינם