הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תופעת טבע נדירה באיטליה הר נמס!

תופעת טבע נדירה באיטליה הר נמס!

כמו שאומר הפסוק בתהילים “הרים כדונג נמסו מלפני ה’ מלפני אדון כל הארץ” (תהילים צז,ה)

שימו לב אורך הסרטון 2:16 – כמניין

“יראה = 216”

וגם “גבורה = 216”