הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
1820 מילים בהגדה של פסח