הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>גיהנום</span>

סגולה להינצל מגיהנום – סגולה טובה ומועילה לכל אדם להינצל מ- גיהנום

קהלת אמר שאין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא  יחטא, כולנו צריכים לשמור על עצמינו שלא נבוא לידי חטא, אז דנים את האדם, לא רק על המעשה, אלא גם על המחשבה והדיבור. וזה כבר סיפור אחר.

יש מעט מאד בני אדם שיכולים להעיד על עצמם, שהם ממש צדיקים, זאת אומרת שהם הצליחו לעבור את העולם הזה, ללא חטא כלל. רוב בני האדם, הם בשר ודם שקשה להם להימנע מכל חטא. ולכן מי שחטא יכול לחזור בתשובה אז בע”ה ימחק החטא כלא היה.

יש סגולה טובה ובטוחה במקרה ולא הצלחנו לעבור את העולם הזה בשלום.

מובא בספר דברי צדיקים, וגם בספר מעשה רוקח,  משניות שטוב לומר שיר השירים בערב שבת כסגולה להינצל מגהנום. ולמה? תשמעו דבר פלא!

הרי שלמה המלך חיבר את שיר השירים, יש בשיר השירים 117 פסוקים, קי”ז פסוקים, וזה סגולה להינצל מדינה של גיהנום.

קדמונים תקנו לומר שיר השירים כדי  להינצל בדינה של גיהנום ששולטת ק”יז  שעות בשבוע .

117 פסוקים יש בשיר השירים, כנגד 117 שעות שגהינם עובד כל שבוע, בניכוי מחצות יום שישי עד מוצ”ש. וכו ניכוי לכל תפלה שעה וחצי שזה ארבע וחצי שעות ליממה

מי  שאומר שיר השירים, בערב שבת,

קודם שנכנסת שבת

ניצול מגיהנום

מדוע שלמה המלך חיבר שיר השירים דוקא 117 פסוקים?כתוב במדרש רבה שיר השירים שמעשיו של שלמה המלך- משולשים היו, כלומר היו כמה דברים שקשורים למספר 3.. היו לו 3 שמות,: ידידה,שלמה  וקהלת ו 3 ספרים כתב: משלי, קהלת ושיר השירים

ואיך כל זה קשור להינצל מגיהנום?

3 עבירות עבר שלמה המלך ע”ה

  1.  הרבה לו סוסים
  2.  הרבה לו נשים
  3.  הרבה לו כסף וזהב

ועל כן, על כל לאו (איסור), הוא התחייב 39 מלקות ו- 39X3=117, שהם  117 מלקות שהתחייב עליהם ,  וע”י החיבור של שיר השירים, שבהם יש 117 פסוקים, נמחלו לו עוונותיו. הוא כתב את שירהשירים כנגד 3 העבירות שהוא עבר עליהם – שהרבה לו סוסים, הרבה לו נשים והרבה לו כסף וזהב, ובכדי להינצל מדינה של גיהנום הוא כתב את ה117 פסוקים האלה של שיר השירים.

 

קדמונים תקנו לומר שיר השירים ביום בשבת,ע”פ מה שנאמר בזוהר הקדוש בפרשת נח. וידוע שביום שבת אין גיהנום ל24 שעות.

בשבוע רגיל יש 144 שעות (6X24=144ׂ)/  בכל יום יש 4.5 שעות שנחים מגיהנום, ואם נקח 4.5 שעות כפול 6  ימים נקבל 27 שעות. כלומר 27 שעות בשבוע שאין גיהנום, אז יוצא שבשאר השעות בשבוע נידונים בגיהנום יוצא 117 שעות. כלומר 144 שעות  ימי החול בשבוע (  6 ימי החול) פחות 27 שעות הם 117 שעות, כי בשבת לא נידונים.

לכן אמרו הקדמונים שמי שאומר שיר השירים בערב שבת, בכוונה שלמה  ניצל מדינה של גיהנום.

איך נוכיח שסגולה זו  באמת פועלת?

שמעו את הסרטון- סיפור על אדם שנדון להיות בגיהנום  וניצל בזכות אמירת שיר השירים כל ערב שבת  בנעימה (הוא התגלה לרבו  בחלום וסיפר לו הדבר)

מפחיד – הנפטר התגלה בחלום לרופא שניתק אותו מהמכשירים: “למה רצחת אותי?”

הנפטר התגלה בחלום לרופא שניתק אותו מהמכשירים: “למה רצחת אותי?”

“כל מצווה קטנה כאן פועלת גדולות ונצורות בעולם העליון. ועבירה קטנה כאן מחשיכה עולמות. כך גם ייסורים קטנים כאן, חוסכים משהו מהגיהנום”

 מתוך פרסום בערוץ הידברות: נעמה גרין  ה’ תמוז תשפ”ב. 4.7.22 למיניינם

ב’והגדת’ ליום כיפור, מובא סיפור מצמרר שסיפר הרב יעקב גלינסקי זצ”ל: “כששהיתי בבית החולים, הגיע אלי רופא. מוטרד היה בעליל, בקש להיוועץ. הרופא סיפר לי שלפני כמה ימים שהה במחלקה חולה אנוש, שהתייסר בייסורים קשים ומרים. גופו היה אכול, המחלה הממאירה עשתה בו שמות. נאנח ונאנק, ולא היתה כל תקוה. המוות היה גואל אותו מיסוריו, אלא שהמכשירים השונים החזיקו אותו בחיים. בביקור הרופאים האחרון הוחלט שאין עוד טעם בהארכת חייו. הרופא הבכיר הורה לו – לרופא שסיפר לי זאת – להוציא את התקע. החולה נותק מהמכשירים והחל לפרכס. וכעבור שלוש שעות בא הקץ לסבלו”.

הרופא המשיך לספר לרב גלינסקי: “אמש התגלה אלי החולה בחלום, כשהוא טוען למולי: ‘מה עשית לי? מדוע ניתקת אותי מהמכשירים?’, ‘גאלתי אותך מייסוריך’, השבתי. והחולה השיב: “למה?! למה עשית זאת?! נשמתי עלתה למרום, והודיעוני שנקצבו לי עוד 4 ימי התייסרות בעולם הזה כדי למרק את כל עוונותיי. אילו הייתי משלימם, הייתי עולה היישר לגן העדן , זך ונקי. ועכשיו, כשקפדת את חיי בטרם עת, מי יודע כמה אאלץ לסבול בגיהנום! מה עשית? למה עשית?!”

הרופא הנסער בא לרב גלינסקי בשאלה: “זה באמת כך?! מה ההבדל אם הוא סובל כאן או סובל שם?”

אמרתי לו: “ודאי! העולם הזה קרוי בשם ‘עולם הצמצום’. כל מצווה קטנה כאן פועלת גדולות ונצורות בעולם העליון. ועבירה קטנה כאן מחשיכה עולמות. כך גם ייסורים קטנים כאן, חוסכים משהו מהגיהנום, שהרמב”ן כותב (בהקדמת פרושו לאיוב) ששעה בו נוראה יותר מחיים של ייסורי איוב. ממש כשם שהסבא מקלם אמר, בשם רבי ישראל מסלאנט, שיכול האדם לאכול עולמו בעולם הזה בכפית לפתן!

הרב גלינסקי הוסיף והסביר לרופא: “הגאון מוילנא זצ”ל ישב עם תלמידיו ואמר להם: ‘דעו, שכל מה שנאמר ב’ראשית חכמה’ אודות הייסורים הנוראים של הגיהנום, הכל אמת לאמיתה – לא כדי לירא ולא כדי להפחיד, אדרבה, זה גרוע הרבה יותר, אש וגפרית!'”

הדברים הרעישו כל כך, עד שאחד התלמידים חלה מרב פחד ובעתה. כאשר נודע על כך לגאון מוילנא, הוא קם וניגש לבקר את תלמידו ולקיים בו מצוות ביקור חולים.

התלמידים שהתלוו אליו היו בטוחים שהגאון ירגיע את תלמידו, באמרו שאין צורך לקחת ללב את הדברים ללב, ואין הדברים נוראים עד כדי כך… כאשר הגיעו לבית התלמיד, אמר לו הגאון: “דע, שכל מה שאמרתי לך, אמת לאמיתו. וזה רק אפס קצהו, אין לנו את היכולת להשיג ייסורי הגיהנום לאמיתם! אבל שכחתי להוסיף פרט אחד- שאין לנו מושג כמה חוסכים ייסורים שמתייסרים בעולם הזה!”

פנה הרב גלינסקי לרופא, ואמר לו: “זה מה שאותו נפטר בא להודיע לך, את עוצמת שכרם של ייסורים בעולם הזה!”

נרעש הרופא, ושאל: “אז מה עלי לעשות?!”

השיב הרב גלינסקי: “תשמע, הנפטר הזה יש לו דאגות משלו, הוא עומד להישלח אל הגיהנום. כסבור אתה שאין לו מה לעשות אלא לרדת לעולם הזה ולהתאונן בפניך?! ובטח היה צריך לשם כך אישור ממרום, מדוע הרשוהו? יש לכך רק סיבה אחת: הואיל ואתה אשם בכך שלא השלים קצבת ייסוריו ואינו עולה מיד לגן העדן, התגלה אליך כדי שתתקן את המעוות ותכניסו לגן העדן!”

“כיצד?” תמה הרופא, והרב גלינסקי השיב בנחרצות: “בכך שתחזור בתשובה, ומצוותיך יזקפו גם לזכותו!”

המשיך ושאל הרופא: “ועד שאקיים את המצוות, יזכוהו?”

השיב הרב: “לכך אינך צריך לדאוג, זה רש”י מפורש: בראש חודש ניסן הורה משה רבינו לבני ישראל, שבעשור לחודש יקחו את קרבן הפסח וביום י”ד יקריבוהו, “וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה ה’ את משה” (שמות יב, כח). וכי כבר עשו? אלא כיון שקבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו!”

והרופא שב בתשובה שלימה!

הכתבה מתוך ערוץ הידברות מיום ה’  תמוז תשפ”ב