הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>האות מ</span>

שני צפנים: האו”ם עמלק.. אקטואלי | המשיח בדרך.. סימן | משמעות האות מ’

בצופן זה אנו רואים “האו”מ עמלק” – במרכז ה”ע” של עמלק – אנו רואים “משיח” ממורכז והפסוק הרלונטי ביותר שמסתיים ב”מ” של האו”מ: הן עם לבדד ישכון, ובגוים לא יתחשב.. ממש רלונטי לימיים אלו וכן אנו רואים למעלה “אויב” – “אדום”  הצופן מאת: הרב גלזרסון בצופן זה היחיד בתורה ” אנו …