הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>הבבא סאלי</span>

הגר"ש עמאר על עסקת המאה כל גדולי הדור אומרים שהמשיח קרוב | גלימת הבאבא סאלי | צפו

צפו בנאומו המרגש של הראש"ל הגרש"מ עמאר: "אנו בימים של פעמי משיח". וההתבטאות המיוחדת של הגר"ח קנייבסקי, והגלימה המיוחדת שהוציא בבא ברוך בהילולא. על חילולי השבת: "ראשי ערים משקיעים מליונים לחלל שבת בפרהסיא"
אלפים השתתפו בהילולת הבבא סאלי זיע"א שנערכה סמוך לציונו הקדוש בנתיבות. במעמד נטלו חלק בנו האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, הראש"ל הגרש"מ עמאר, הגר"א חפוטא, הגה"צ רבי משה אבוחצירא, ועוד.
את המשא המרכזי נשא הראשון לציון, בדבריו התבטא באופן נדיר כי ימים אלו הם פעמי משיח. "אני רוצה לומר דברים שכואבים לי וכואבים לי מאד, ואני בטוח שלא רק לי זה כואב גם לכם וגם לרוב עם ישראל". פתח הראשון לציון את משאו המרגש.
"אנחנו נמצאים במצב נוראי. מעולם לא היה כדבר הזה עושים בחירות, אני לא איש פוליטי ולא דברתי על כך, אבל עוד בחירות ועוד בחירות ולא רואים דרך. הלא דבר הוא. מי יודע מה הקב"ה מכין לנו, מי יודע אם לא מלך המשיח כבר בדרך.
"אני לא אומר את זה רק על דעת עצמי רבותי. גם מה שעושה נשיא ארה"ב טראמפ, דברים שלא חלמנו בחלום הכי טוב, והולך ומוסיף, וכל המנהיגים שהגיעו, פוטין מכאן, וזה מכאן ונותנים הרחבת הארץ. אי אפשר להתעלם. אלו דברים שלא חלמנו מעולם האם זה לא הכנה לקראת ביאת המשיח". התבטא הגרש"מ עמאר כשהציבור התרגש לנוכח הדברים.
בהמשך דבריו סיפר הראש"ל על ההתבטאות המיוחדת ששמע בשמו של הגר"ח קנייבסקי. "זו ההכנה. אין לי ספק בעולם. אני רוצה לספר לכם דבר אישי. לפני כמה שבועות הלכתי לחתונה בבני ברק. הייתי שם. אמרו לי לומר דבר תורה בתוך החתונה. אמרתי, והנה נכנס לשם המשגיח שלי בישיבה קטנה תפארת ציון. ישיבה שהחזון איש הקים אותה, למדתי שם. שם למדו ר' חיים גריינמן ר' חיים קנייבסקי ועוד.
רבותי, לא ראיתי אותו חמישים ואחד שנה מיום החתונה שלו וכשהוא נכנס ובא אלי התרגשתי כ"כ כאילו הוא בא מעולם אחר. ישבנו יחד כשעתיים מדברים, אח"כ לקחתי אותו לבית. איש קדוש וגדול".
"לפני שירד ירדתי ללוות אותו ואמר לי שלפני כמה זמן רצה לנסוע לחו"ל בשביל הכולל שלו. הלך לר' חיים קנייבסקי לומר לו שלום שהוא נוסע. אמר לו ר' חיים. רבי יצחק אתה נוסע לחו"ל?, אתה לא יודע שהמשיח על הקיר עומד. אמר לו תישאר כאן והוא נשאר". סיפר הגרש"מ עמאר בהתרגשות והוסיף.
"רבותי כל גדולי הדור אומרים שהמשיח קרב ובא. כל הסימנים שהנביאים נתנו, כל הסימנים שנאמרו בגמרא, במשנה, במדרש, הכל יתקיים אחת לאחת. רק צריכים אנחנו עוד חיזוק".
בדבריו כאב הראש"ל את כאבו הגדול על קדושת השבת שעל כך מעורר בכל הזדמנות. "אבל זה לעומת זה עשה אלוקים, קמו כמה אנשים שהם שרים, ראשי ערים, ורוצים לפרוץ את חומות התורה. משקיעים מליונים לחלל שבת בפרהסיא".
כאן שיבח הראשון לציון הגרש"מ עמאר את ראש העיר נתיבות. "יש לנו את ראש העיר כאן שהוא דוגמא ומופת לכל ראשי ערים. כבר זה למעלה מעשרים שנה הסתובבתי אצל ראשי ערים בכל הארץ ובקשתי שישתפו פעולה להציל בנות ישראל מהנכרים. לא היה ראש עיר שנענה כמו יחיאל זוהר", אמר.
בסיום דבריו סיפר הראש"ל על הבבא סאלי שהיה שומע ביאת המשיח היה קופץ ממקומו. "אנחנו מבקשים ממנו כאן במקום שלו שלא יפסיק את תפילותיו לא נשקוט ולא ינוח עד שיתגלה משיח צדקנו".
תוך כדי משאו של הראש"ל סיפר האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא בנו של הבבא סאלי זיע"א לראש"ל. "את ההילולא השנה עשינו בסימן ביאת המשיח. הוצאתי את הגלימה המיוחדת שבבא סאלי תפר לביאת המשיח". סיפר האדמו"ר כשהראשון לציון אומר את הדברים בפני האלפים ומברכו "כבודו יזכה לקבל פני משיח בקרוב בע"ה".

הבבא סאלי בחלום – המשיח בפתח יותר מתמיד | ניגוני גאולה | חיזבללא רוצה משיח

הבבא סאלי במסר לרבי דוד אבוחצירא – המשיח בפתח יותר מתמיד – החום והשמש החזקים שהיו בירושלים 40 מעלות – מרמז על גילוי המשיח ועל אורו הקרב של מלך המשיח שממשמש ובא – האור שזורח צדיקים נרפאים ורשעים נידונים בו מאת: קו כנישתא חדא – האזן כעת י-ה-ו-ה נלחם לישראל בתחבולות בעתה = …