הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>הוכחות לאמיתות התורה משמים</span>

סדרת הרצאות חדשה מבית סוד הגאולה – הוכחות לאמיתות התורה משמים

בסדרת הרצאות זו הוכחות לאמיתות התורה דרך הראשי תיבות, הסופי תיבות, הדילוגי אותיות, הגימטריות, והמספר 1820מדברי הרמ”ק ידיעת סודות תורתנו הקדושה היא על ידי הצירופים, והגימטריות, והתמורות, וראשי תיבות, וסופי תיבות, ותוכי תיבות, וראשי פסוקים,וסופי פסוקים,  ודילוג אותיות וצרוף אותיות… (פרדס רימונים)   https://www.youtube.com/watch?v=gGVH402EccU