עשרה כללים לקדושת המחשבה שהינוקא כתב בגיל שמונה

עדכון נר שמיני של חנוכה / זאת חנוכה עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדביקות אמת בקב”ה כפי שנכתב על ידי הינוקא בגיל 8

שיעורי הינוקא האדיר רבי שלמה יהודה שליט”א | שמעו ותחי נפשכם | #דף מתעדכן

עדכון יום חמישי נוסף שיעור חדש הינוקא הרב שלמה יהודה – ‘אאלפך חכמה’ – תיקון הבריאה באותיות התורה השתלשלות מסירת התורה בסוד ‘אאלפך חכמה’, ודרך לימוד התורה באופן המביא לתיקון הבריאה. להפוך לבוש כתנות עור לאור, מאורי אש למאורי אור. עוד מדבר על נושא האחדות ואהבת ישראל כדרך לגאולה 🎙️ …