למי שייכת ארץ ישראל בצופן התורה – חוק הלאום | מצגת

המצגות מאת: שמואל רבר עדכון אלול תש”פ נוספה מצגת צפנים מדהימים על ארץ ישראל. חדש* מהרב שמואל רבר