הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>נפטר</span>

כוחו של קדיש, עילוי נשמה לנפטרים – הרב מאיר אליהו

 

 כוחו של קדיש

סיפור מופלא של הרב חיים זוננפלד זצוק"ל- מאת שמחה רז

אני מספר סיפור שסיפר הרב חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית בדור הקודם. שאנשים חושבים שהוא היה בעל מחלוקת של הרב קוק, הוא היה בעל מחלוקת בהשקפה הפוליטית הציונית, אבל באופן אישי הם היו ידידי נפש. הרב קוק אמר: אם אני אצטרך ללכת מעבר להרי חושך כדי לעזור לרב זוננפלד, אני אעשה את זה.
והרב זוננפלד בעצמו מספר סיפור. מספר הרב זוננפלד שכשהוא היה צעיר הוא למד בישיבה של חתם סופר. ( בעל החתם סופר
)
באותם הימים הייתה אישה אחת עשירה שמדי שנה נתנה סכום נכבד לישיבה, ודרישה אחת היתה לה, שבישיבה יגידו יזכור וקדיש לכל אותם נשמות של אנשים שאין מי שיאמר אחריהם קדיש ובשביל זה אני מוכנה לשלם כמה שאתם רוצים. וכך היא שלמה שנה אחרי שנה. לימים האישה פשטה את הרגל. כבר אין לה כסף אין להכסף לא רק לתת לישיבה, אין לה כסף לעצמה. בנותיה בגרו.
היא הייתה צריכה לחתן שתי בנות, אין לה אפילו כסף לחתן את הבנות. לימים היא באה לישיבה ואמרה, היה לי מנהג מנהג שנים רבות. נתתי כסף שיאמרו קדיש למי שאין שיאמר קדיש או יזכור. אבל עכשיו אין באפשרותי אבל אתם לא חייבים יותר.
בישיבה חשבו, שנים היה לה מנהג, למה נפסיק את זה. אמרו גם בלי כסף אנחנו נמשיך במסורת הזאת.
היא יורדת נרגשת בוכה שהנה איך הדרדר מצבה ובידשיבה עכשיו מסכימים. התרגשה מעצם החיוב של הישיבה. ניגש אליה זקן ורואה אותה בוכה.
למה את בוכה?
איש זר מה פתאום היא תגיד לו.
הוא מאיץ בה. והיא מספרת לו את כל הסיפור. הנה אני אפילו צריכה לחתן שתי בנות ואין לי אפילו כסף לחתן.
לאיזה סכום את זקוקה לחתן את שתי בנותייך?
היא חושבת, מה פתאום אדם מבחוץ שואל, מה יעזור ל. אבל הוא שואל. היא נוקבת את הסכום.
שולף פיסת נייר], כותב. ואומר: עם הנייר הזה, תגשי מחר לא היום לבנק והם יתנו לך את הסכום הזה שנקבת.
זה נראה לה תמוה, והזקן מוסיף ואומר: אבל היות ואני חושש שאולי בבנק יעשו בעיות, אני אדם זקן, מה פתאום יש חתימה, מי ראה, אולי זייפו את החתימה. אם לא קשה לך תעלי לישיבה, תביאי שני צעירים מהישיבה שיהיו עדים שהם רואים את החתימה שלי.
היא עלתה והביאה שני צעירים ובנוכחותם הוא חותם על המכתב. למחרת היא ניגשת למזכירה, נותנת את המכתב, כמו צ'ק זה היה על גליון נייר, ההיא פורצת בצעקה והולכת לחדר הסמוך. האישה לא יודעת מה קרה.
קוראים לה להיכנס למנהל, והיא מושיטה את המכתב למנהל והמנהל צונח ומתעלף. מעוררים אותו לתחיה, הוא נבהל והוא אומר: את מוכרחה לספר לי איך יש לך את המכתב וכדומה. תתארי לי אותו. היא אומרת: מה יש לי או.. הנה על הקיר כאן, אתה רואה את התמונה, זה האיש!
הוא מתעלף עוד הפעם.
עוררו אותו. מה קרה? הוא אומר: זה אבא שלי, הוא היה מנהל הבנק. וזה הכתב יד שלו וזו החתימה שלו. ואתמול בלילה אני חולם, אבי מופיע אצלי בחלום ואומר לי: אתה יודע, אתה גורם לי עגמת נפש בעולם האמת, אתה ירדת מהמסלול לגמרי, נשאת אישה נכריה, קדיש אתה לא אומר. נס שיש אישה צדקת ששילמה כסף שכל שנה יגידו קדיש ביורצייט שלי. והאישה הזאת עכשיו התדרדרה מנכסיה. אני נתתי פתקה לאישה לקבל מהבנק שאני יסדתי אותו סכום כזה וכזה. התעוררתי בבוקר כך אומר מנהל הסניף ואמרתי לאשתי: אבא הופיע בחלום ומספר את כל הסיפור. אשתו הנכריה אומרת: חלומות, זה פנטזיה חלומות שווא ידברו. לא אבא ראיתי את הדמות. סופו של דבר, אשתו התגיירה והוא חזר למסלול הנכון.
אמרו לו לרב זוננפלד שמספר את הסיפור: ואתה מאמין בכל הסיפור הזה, זה לא נשמע לך קצת דמיוני או משהו?
הוא אומר: שכחתם מה שסיפרתי בהתחלת הסיפור שהזקן חשש והוא אמר שהוא רוצה ששני אברכים יבואו ויראו איך שהוא חותם.
ובאנו – אני אחד מהם.
המספר שמחה רז מוסיף בשולי הסיפור: סיפור מעניין? בלתי רגיל, זה נשמע כאילו מעולם האלה. אבל זה מספר הרב זוננפלד בעצמו. אומר: אני זה שהייתיאני זה שחתמתי שאני מאשר את החתימה שלו, כשהייתי ילד.\

 

מפחיד – הנפטר התגלה בחלום לרופא שניתק אותו מהמכשירים: "למה רצחת אותי?"

הנפטר התגלה בחלום לרופא שניתק אותו מהמכשירים: "למה רצחת אותי?"

"כל מצווה קטנה כאן פועלת גדולות ונצורות בעולם העליון. ועבירה קטנה כאן מחשיכה עולמות. כך גם ייסורים קטנים כאן, חוסכים משהו מהגיהנום"

 מתוך פרסום בערוץ הידברות: נעמה גרין  ה' תמוז תשפ"ב. 4.7.22 למיניינם

ב'והגדת' ליום כיפור, מובא סיפור מצמרר שסיפר הרב יעקב גלינסקי זצ"ל: "כששהיתי בבית החולים, הגיע אלי רופא. מוטרד היה בעליל, בקש להיוועץ. הרופא סיפר לי שלפני כמה ימים שהה במחלקה חולה אנוש, שהתייסר בייסורים קשים ומרים. גופו היה אכול, המחלה הממאירה עשתה בו שמות. נאנח ונאנק, ולא היתה כל תקוה. המוות היה גואל אותו מיסוריו, אלא שהמכשירים השונים החזיקו אותו בחיים. בביקור הרופאים האחרון הוחלט שאין עוד טעם בהארכת חייו. הרופא הבכיר הורה לו – לרופא שסיפר לי זאת – להוציא את התקע. החולה נותק מהמכשירים והחל לפרכס. וכעבור שלוש שעות בא הקץ לסבלו".

הרופא המשיך לספר לרב גלינסקי: "אמש התגלה אלי החולה בחלום, כשהוא טוען למולי: 'מה עשית לי? מדוע ניתקת אותי מהמכשירים?', 'גאלתי אותך מייסוריך', השבתי. והחולה השיב: "למה?! למה עשית זאת?! נשמתי עלתה למרום, והודיעוני שנקצבו לי עוד 4 ימי התייסרות בעולם הזה כדי למרק את כל עוונותיי. אילו הייתי משלימם, הייתי עולה היישר לגן העדן , זך ונקי. ועכשיו, כשקפדת את חיי בטרם עת, מי יודע כמה אאלץ לסבול בגיהנום! מה עשית? למה עשית?!"

הרופא הנסער בא לרב גלינסקי בשאלה: "זה באמת כך?! מה ההבדל אם הוא סובל כאן או סובל שם?"

אמרתי לו: "ודאי! העולם הזה קרוי בשם 'עולם הצמצום'. כל מצווה קטנה כאן פועלת גדולות ונצורות בעולם העליון. ועבירה קטנה כאן מחשיכה עולמות. כך גם ייסורים קטנים כאן, חוסכים משהו מהגיהנום, שהרמב"ן כותב (בהקדמת פרושו לאיוב) ששעה בו נוראה יותר מחיים של ייסורי איוב. ממש כשם שהסבא מקלם אמר, בשם רבי ישראל מסלאנט, שיכול האדם לאכול עולמו בעולם הזה בכפית לפתן!

הרב גלינסקי הוסיף והסביר לרופא: "הגאון מוילנא זצ"ל ישב עם תלמידיו ואמר להם: 'דעו, שכל מה שנאמר ב'ראשית חכמה' אודות הייסורים הנוראים של הגיהנום, הכל אמת לאמיתה – לא כדי לירא ולא כדי להפחיד, אדרבה, זה גרוע הרבה יותר, אש וגפרית!'"

הדברים הרעישו כל כך, עד שאחד התלמידים חלה מרב פחד ובעתה. כאשר נודע על כך לגאון מוילנא, הוא קם וניגש לבקר את תלמידו ולקיים בו מצוות ביקור חולים.

התלמידים שהתלוו אליו היו בטוחים שהגאון ירגיע את תלמידו, באמרו שאין צורך לקחת ללב את הדברים ללב, ואין הדברים נוראים עד כדי כך… כאשר הגיעו לבית התלמיד, אמר לו הגאון: "דע, שכל מה שאמרתי לך, אמת לאמיתו. וזה רק אפס קצהו, אין לנו את היכולת להשיג ייסורי הגיהנום לאמיתם! אבל שכחתי להוסיף פרט אחד- שאין לנו מושג כמה חוסכים ייסורים שמתייסרים בעולם הזה!"

פנה הרב גלינסקי לרופא, ואמר לו: "זה מה שאותו נפטר בא להודיע לך, את עוצמת שכרם של ייסורים בעולם הזה!"

נרעש הרופא, ושאל: "אז מה עלי לעשות?!"

השיב הרב גלינסקי: "תשמע, הנפטר הזה יש לו דאגות משלו, הוא עומד להישלח אל הגיהנום. כסבור אתה שאין לו מה לעשות אלא לרדת לעולם הזה ולהתאונן בפניך?! ובטח היה צריך לשם כך אישור ממרום, מדוע הרשוהו? יש לכך רק סיבה אחת: הואיל ואתה אשם בכך שלא השלים קצבת ייסוריו ואינו עולה מיד לגן העדן, התגלה אליך כדי שתתקן את המעוות ותכניסו לגן העדן!"

"כיצד?" תמה הרופא, והרב גלינסקי השיב בנחרצות: "בכך שתחזור בתשובה, ומצוותיך יזקפו גם לזכותו!"

המשיך ושאל הרופא: "ועד שאקיים את המצוות, יזכוהו?"

השיב הרב: "לכך אינך צריך לדאוג, זה רש"י מפורש: בראש חודש ניסן הורה משה רבינו לבני ישראל, שבעשור לחודש יקחו את קרבן הפסח וביום י"ד יקריבוהו, "וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה ה' את משה" (שמות יב, כח). וכי כבר עשו? אלא כיון שקבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו!"

והרופא שב בתשובה שלימה!

הכתבה מתוך ערוץ הידברות מיום ה'  תמוז תשפ"ב