הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>קדושת בית הכנסת</span>

101 גדולי עולם פסקו : מי שיש בידו להוכיח ולא עושה זאת כאילו רצח את חבירו- מקבץ תוכחות לעם ישראל

עלון 1025מזכי הרבים חלק ז ידינו לא שפכו את הדם הזה

 

עלון מס' 1025 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על צניעות ויסודי הדת – ל"ג בעומר – תשפ"ג

מזכי הרבים – חלק ז'

101 גדולי עולם פסקו שמי שיש בידו להוכיח ולא עושה זאת כאילו רצח את חבירו

ידינו מלאו דמים

כדאי להתעורר לפני שיהיה מאוחר

מקבץ תוכחות להצלת עם ישראל

 

101 גדולי עולם פסקו: "מי שיש בידו להוכיח ולא עושה זאת, אלא אומר "שלום עליך נפשי" מעלה עליו הכתוב כאילו רצח את חבירו", [ספרי שכר ועונש חלקים ד-ה, ספר התוכחה כהלכתה, ספר מזכי הרבים, ספר חובת מחאה], ומדוע? מכיון שהיה בידו להוכיחו ולהצילו מבאר שחת, והוא לא עשה זאת. לכן, הוא מתחייב בדמו ודם זרעו עד סוף כל הדורות, והחפץ חיים כתב על זה בספריו חומת הדת  ובספר נדחי ישראל בהקדמה, [וראה בעלון 1041-1042 באריכות] וזה תוכן דבריו: שלכל ישראל יש דין ערבות מאחד לשני, ועל כל עם ישראל מוטלת חובת התוכחה מאחד לשני, מכיון שאם יש בכוחו להוכיח והוא לא הוכיח, הוא יחויב על כל אחד ואחד שיכל להוכיח ולא הוכיח עד סוף כל הדורות, ועל זה אנחנו אומרים בכל יום על אבותינו ועלינו על בנינו ועל דורותינו ועל דורות זרע ישראל עבדיך.

כעת, אנחנו כותבים עלון זה לאור המצב המסוכן שעם ישראל  נמצאים בו, כפי שכל אחד יכול לראות שמידת הדין מתוחה מאד אסונות ופיגועים פוקדים  אותנו כחדשות לבקרים. אנחנו בפיתחה של מלחמת עולם שלישית שאחריתה מי ישורנו. לכן, חובת התוכחה, היא צו השעה, ובפרט בענין הצניעות  שזה כולל את הפאה הנכרית, וענין הכשרות בעם ישראל, שכל מי שאוכל משחיטה תעשייתית אוכל נבילות וטריפות חלב ודם, וכתוצאה מכל זה רוב מטבחי ישראל הם טריפות.

בנוסף, ישנה בעיה בכשרותן של הקלפים של ספרי תורה תפילין ומזוזות, [ראו באריכות בעלונים שכתבנו על כל הבעיות של הקלפים, וכמו כן ניתן לשמוע שיעורים על כל מה מה שאנחנו כותבים כעת בקו שומרי החומות מספר 027-33-72-978].

יש לדעת שאם הסופר סת"ם אוכל של  בשר של נבילות וטריפות (וזה המצב רח"ל של כל הבשר בהמה בימינו), או אם אשתו חובשת פאה, והוא לא מוחה בה, אז התפילין והמזוזות והספר תורה שהוא כותב  לא כשרים. ואז יוצא שהכל פסול רח"ל,  ונחשב כאילו אדם לא הניח תפילין מימיו, ולא הייתה לו בביתו מזוזה כשרה מעולם, ולא קרא מספר תורה כשר, וכל הברכות היו ברכות לבטלה רח"ל, וזה לפי בעלי שו"ע.

ישנה בעיה חמורה של זלזול בבתי כנסיות ובתי מדרשות שבו מדברים בשעת תפילה קדיש וקדושה, [וכתוצאה מכך כל התפילות עוברות לרשות הסטרא אחרא, ואנחנו לא מבינים מדוע התפילות שלנו לא מתקבלות, חת"ס כתובות], וכמו כן אותו הדבר קורה כאשר נשים נכנסות לבתי כנסיות ובתי מדרשות בפריצות בפאה נכרית עם חצאיות עד הברך, עם גרביים שקופות, ובגדים צמודים אז כל התפילות עוברות לרשות הסטרא אחרא, והנשים הללו מטמאות את כל המקום. וברור שהשכינה הקדושה לא יכולה לשרות במקום טומאה שכזה.

ישנם בעיות עם מקוואות שישנם הרבה מקוואות פסולות, ולכן צריכים לבדוק ולברר אם המקוה כשירה.

כל אדם שלא רוצה שיחייבו אותו מן השמים ברציחת אחיו בני ישראל, יוכל לקבל מאיתנו עלונים על כל הנושאים שהזכרנו ולהפיץ אותם ברבים.

היום התוכחה מתקבלת יותר על הלב, כאשר היא בכתב כמו שכתב מרן החיד"א זי"ע, ולא צריך להתווכח עם אף אחד מכיון שהכל כתוב עם הוכחות שחור על גבי לבן. וראו באריכות בעלוני מדה כנגד מדה מספרים 10019-10025

בכדי לקבל עלונים אפשר להתקשר למספר טל:02-6523510

או לכתוב (למייל 9951300@gmail.com)

ואנחנו נשלח לכם בע"ה את כל החומר.

כמו כן, כל אחד יכול להדפיס העלונים שיקבל (במייל 9951300@gmail.com) באיזה כמות שיחפוץ ולהפיץ ברבים, ובזה יקיים את מצוות התוכחה וחיוב הערבות, ולא יחייבו אותו בשמים על 15 מיליון יהודים עד סוף כל הדורות [מכל אדם  חרדי יוצאים 48 מיליון נשמות, והחשבון הוא לפי ממוצע של  חמישה ילדים במשפחה במשך 11 דורות], וכמו שכתוב כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ואהוב וחביב לפני אבינו שבשמים, עם זכויות ללא סוף.

משל של בעל הסולם זצוק"ל- לענין הערבות של עם ישראל

אדם עושה חור  בספינה – שואלים אותו: אדוני -למה אתה עושה חור בספינה? הרי כולנו נטבע? והוא עונה: אני עושה רק חור מתחת למושב שלי.

לכן כל אחד צריך לעשות בדק בית לעצמו ויבדוק שהוא לא עושה חור בספינה של עם ישראל

ודין של מזכה הרבים הוא לא דין של בן אדם רגיל, מכיון שהזכויות של מזכי הרבים, זה מיליוני זכויות עד סוף כל הדורות של כל אחד ואחד שהציל.

כתוב בתורה יראת ה' היא אוצרו, כמו שידוע שהקב"ה מחפש את הלב של האדם, הוא לא זקוק ללמדנים, יש לו מספיק למדנים ויודעי תורה בשמים, והשעשוע הכי הגדול של הקב"ה, זה דוקא מכלים שבורים שעושים לשם שמים, ולכן הדבר הכי חשוב בדור שלנו, זו האמונה  והיראת שמים וזה לא הלמדנות ולא הכבוד, (כי שכל זה לא "האדם" זה דבר שמקבלים אותו במתנה מהשמים- ולכן המתנה  של שכל לא מרשימה את הקב"ה- כי זה משלו]  האדם הוא היראת שמים והאמונה שלו-  וזה הדבר היחידי שלא מקבלים מהקב"ה.  הרב ניסים  פרץ זצ"ל היה אומר ש-99% – האדם  מקבל הכל מהקב"ה (שכל, חכמה, עושר,  ילדים אישה)- ורק 1%  הוא לא מקבל שזה- היראת שמים שלו- וזה כל העבודה, לכן  לא כדאי  לרדוף אחרי ה99% כי היא ממילא קבועים)

– ולא לפתוח כוללים ללא סוף, ולא לבזבז את החיים ואת הזמן היקר, ולהתרוצץ ולפתוח עוד כולל ועוד ישיבה וכו'. ולכן הקב"ה עדיין מחזיק ברסן ולא נותן לפורענות הגדולה להגיע מכיון, שהוא מחכה שעוד יהודים יעשו תשובה וינצלו לפני הגאולה, והדרך היחידה היא להציל יהודים היא להפיץ תוכחה ולצאת אל העם.

וזאת כל העבודה, שהיא צריכה להיות, כרגע לנגד עינינו- צו השעה, להחזיר יהודים בתשובה לגבי כל העבירות שכתבנו כאן.

ונכון, שכתוב שלימוד תורה כנגד כולם, אבל זה אחרי שהצלנו את הילד מלטבוע בנהר. (כמו שכתוב בגמרא על חסיד שוטה שראה אישה טובעת בנהר ולא  אץ להציל אותה כי לא  רצה להיכשל  בצניעות).

וכאשר כתוב תלמוד תורה כנגד כולם הפירוש הוא תלמוד תורה עם יראת שמים, שזה בלי פריצות ופאה נכרית, ובלי אכילת נבילות וטריפות ובלי אייפונים וכל השאר. ולזה צריכים יראת שמים ומסירות נפש כמו שכתוב בספר נחלת שבעה סימן נ"ח, ובספרי שכר ועונש ה' חלקים.

וידוע שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ואשרי מי שישמע יבין ויפעל.

ברוך ה' לעולם אמן אמן.

הערה: למידע מורחב על כל איסורי הפאה, הוכחות וכו' מי שנכשל בפאה נכרית ורוצה לעשות תשובת המשקל, נא להתקשר ולהשיג חומר בנושא בטלפון: 054-8505928.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

סיפור אישי מטלטל ומבהיל! אדם מקבל בחלום מסר על שליחותו בעולם והוא לא מבין זאת ומתעלם…(סיפור טרי מזמן אחרון- פר' בשלח תש'פ)

מתוך העלון- "טוב לחסות בה' " פרשת בשלח תש"פ

 אברך צעיר מקבל בחלומו מסר על שליחתו בעולם. הוא מתעלם שוב ושוב מעוד מסרים דומים  וחושב " חלומות שווא ידברו"

הקב"ה מלא רחמים ומנסה הוא לשלוח רמזים ואותות לאדם שיתקן את מעשיו, אך אם הוא אינו  מבין זאת, אז אין ברירה אלא לעורר את האדם בצורה פחות נעימה, על מנת להביאו אל התיקון  השלם שלו, אשר רק ע"י כך יגיע האדם  אל מנוחתו ונחלתו וישלים את היעוד שאליו הגיע בעולם הזה!

 

המשך הסיפור של האיש עם החלום

 

האברך שחיזק את עם ישראל מדבר ממיטת חוליו

הרופאים כבר הרימו ידיים ממצבו הקשה של האברך ר' חזקיהו יוסף בן שרה פייגא שחלה במחלה הקשה. הוא פרסם בכל העולם את החלום שחלם שלא לדבר בשעת התפילה ובחסדי שמים חל שיפור במצבו

2משה ויסברג, י"ד שבט תש"פ 09/02/2020 13:19
לא לדבר בתפילהאילוסטרציהאילוסטרציהצילום: הדס פרוש / פלאש 90

התעוררות ברחבי העולם היהודי בעקבות מכתבו של האברך רבי חזקיהו יוסף בן שרה פייגא (פלמן) מבית שמש, שחלה ל"ע במחלה הקשה והנוראה, ובמכתבו שפורסם לראשונה ב'בחדרי חרדים' הוא מבקש מכל אחד ואחד להעתיר בתפילה ולבקש רחמים עליו, ובפרט שלא לדבר בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה לכל הפחות 40 יום.

בשיחה לקו החסד 'אמר אביי' של הרב יונתן שטנצל, מספר הרב פלמן ממיטת חוליו בבית החולים 'הדסה עין כרם', שבזכות כך שאלפים מתחזקים יש שיפור במצבו לאחר שחלה במחלה הנוראה.

הרב שטנצל בישר לחולה הרב פלמן על ההתעוררות העצומה שיש בציבור, על 8000 איש בקו שלו שהתחזקו שלא לדבר בתפילה והוא ביקש להודות לעם ישראל, "אתם מחזקים את האנשים בזכות זה אלפי אנשים הפסיקו לדבר בתפילה", הוא מספר בהתרגשות "כי בעפולה היו 150 נשים שעשו הפרשת חלה, בקרית גת 200 נשים שאמרו שיר השירים לרפואתו".

שטנצל סיפר כי בכל העולם גם בלייקווד ובכל מקום אנשים מתחזקים שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה.

הוא גילה כי הרופאים כבר הרימו ידיים ובזכות שקיבלו לא לדבר בשעת התפילה בישר בשבוע שעבר פרופ' נחושתן בשורה משמחת ורואים ניסים ונפלאות ובקרוב ממש הוא מקווה ללכת על רגליו.

"אני רוצה לברך את כל אלו שקיבלו לא לדבר בשעת התפילה שה' ימלא כל משאלות ליבם לטובה ונשמע בשורות טובות בקרוב ממש".

הדברים מתפרסמים בקו החסד של 'אמר אביי' 0772247333

קדושת בית הכנסת- מזעזע ומרתק- איך בכח השתיקה ניתן להחיות מתים?- סיפור אמיתי

אתמול הייתי באזכרה והרב רונן מגן שליט"א סיפר סיפור ששוה לשמוע: חבר שלו מאיחוד הצלה קיבל קריאה דחופה , על ילד שהתעלף ולא זז , הוא הגיע אחרי כמה דקות והתחיל בהחייאה של הילד, אחרי כמה דקות הגיע אמבולנס ומנסים להחיות את הילד ולא מצליחים, אחרי חצי שעה 45 דקות …