הגר”ח קנייבסקי: “המשיח חי עמנו כיום. הגאולה מוכנה ומזומנת”

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים, רמזים מצדיקים
עדכון אחרון ב-2018-07-18.

“סימני הגאולה מופיעים אט אט”, אומר הגאון הרב חיים קנייבסקי. “הגאולה מוכנה ואין להתייאש. כשנזכה – ניגאל מיד”

 

בספרו ‘שיח נחמה’ כותב הרב חיים קנייבסקי כי המשיח חי ונמצא עמנו, והגאולה מוכנה ומזומנת, כדי שכאשר ישראל יזכו – הם ייגאלו מיד. הרב קנייבסקי מצטט את דברי התלמוד הירושלמי במסכת ברכות (פ”ב ה”ד) ומדרש רבה על מגילת איכה(פרק א’, נ”א), בהם מובא כי ביום החורבן – ט’ באב – נולד משיחן של ישראל.

“נראה שחז”ל רצו לומר בזה כי אף שנחרב המקדש, מכל מקום הגאולה קיימת, והמשיח נמצא וחי עמנו ועובר בכל דור ודור לגוף אחר”, כותב הרב קנייבסקי, ומוסיף: “וזו בשורה שאין להתייאש, כי הנה הגאולה מוכנה, וכשנזכה – ניגאל מיד בקרוב אמן”.

כמו כן, הרב קנייבסקי מרבה להזכיר את דברי הגמרא במסכת כתובות (קי”ב, ע”ב) כי “דור שבן דוד בא – קטיגוריא בתלמידי חכמים”. בדור זה, בעקבות הרדיפות והשנאה ללומדי התורה נראה כי “בשנים האחרונות בפרט, רואים כי התקיימו כל הסימנים המוזכרים בגמרא, ואנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח אם ירצה ה’ בקרוב”, אומר הרב.

עוד מוסיף הרב קנייבסקי ומצטט את דברי הגמרא (סנהדרין צ”ז, ע”א) ואת דברי הרמב”ם (מלכים, תחילת פרק י”א), שכותבים כי “שלושה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה ועקרב”. “משמע לכאורה, כי הוא יבוא רק ברגע של היסח הדעת, ואם ימתינו לו בכל רגע לא יבוא”, כותב הרב, “אבל באמת אין כאן סתירה. כי עצם האמונה וההמתנה כל רגע לביאת המשיח, גורם הסחת דעת הרצוי, שאז פתאום יבוא אל היכלו, ויתגלה המשיח. כי אפילו שממתינים לו – עדיין לא חושבים שיבוא הרגע”.

עוד הוסיף הרב קנייבסקי והזכיר כי רבים מגדולי הדורות, וכן אביו הסטייפלר זצ”ל הכינו בגד מיוחד ללבוש כשיבוא המשיח. דבר זה מראה על הציפייה החושית ממש לקראת בואו.

הרב הסביר כי הגאולה נמשלה לעלות השחר. כשם שהשמש מתחילה להאיר כבר בעלות השחר, אך היא נראית לעיני העולם רק בהנץ החמה – כך גם הגאולה. בתקופה זו אנו נמצאים בעלות השחר – סימני הגאולה מופיעים אט אט. אך הגאולה בפועל תתגלה לעיני כל רק כשמאיר היום.

תגיות

תגובות (1)

 • משה

  |

  מהכתבה משמע שגם הרמב”ם כותב (מלכים פ’ י”א) שמשיח בא בהיסך הדעת, וזה לא נכון, כי הרמב”ם כותב שם הוא בדיוק הפוך (כפי שאצטט בהמשך), כנראה הרב ניסה לענות על השאלה למה הרמב”ם פוסק להלכה שמי שאינו מחכה למשיח הוא כופר

  ציטוט:

  ה­מלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מל­כות בית דויד ליושנה… וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו–לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא ב­תורה ובמשה רבנו: שהרי התורה העידה עליו, שנאמר “ושב ה’ אלוהיך את שבותך, וריחמך; ושב, וקיבצך מכל העמים… אם יהיה נידחך, בקצה השמים–משם, יקבצך ה’ אלוהיך, ומשם, ייקחך. והביאך ה’ אלוהיך…” (דברים ל, ג-ה). ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנבי­אים.
  — הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק י”א הלכה א’-

  להגיב

השאירו תגובה

הרשם לרשימת התפוצה

מעבר לסרגל הכלים