הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
גוג ומגוג בתשע”ו הסימנים – הפיגוע בהר נוף ואורות בשבדיה | סרטון

גוג ומגוג בתשע”ו הסימנים – הפיגוע בהר נוף ואורות בשבדיה | סרטון

מאת: סוד תורה האם הפיגוע בהר נוף כתוב בזוהר? מסתבר שהזוהר צופה מראש רצח של חמישה צדיקים בזמן התפילה בדרום הארץ (ירושלים), ואחרי זה אומר הזוהר שיתחילו להופיע בשמים סוסי אש ורכבי אש, ואלו הם האורות שהיו בשבדיה.

להרחבה בנושא: שמעו שיעור ‘סוד החשמל’ הכנסו לדף השיעורים ושמעו שיעור 114

להורדת הסרטון 4 דק’ (לינק כשר) הסימנים – הפיגוע בהר נוף ואורות בשבדיה

המידע בקצרה: לפני שנה היה רצח בבית כנסת בירושלים שנרצחו 4 אנשים ואחד היה פצוע אנוש ואתמול הוא נפטר הי”ד אמן בזוהר הקדוש בפרשת בלק (דרך כוכב מיעקב) מופיע מה יהיה בדיוק!!! מתאר טבח נורא שיהיה בבית הכנסת בסיטרא דדרום וידוע שירושלים נקראת בכמה מקומות סיטרא דדרום (וכן האיזור בו נעשה הטבח בבית הכנסת נמצא בחלק הדרומי של האיזור) וישנם בזוהר שני לשונות בלשון אחד כתוב מסיטרא דדרומא ובמקום אחר כתוב ל’צד דרום’ וכתוב שם שירצחו שם חמישה זכאי קשוט- הזוהר מגלה לפני כן שזה יקרה בשנת שמיטה ומובא שם שלאחר 32 יום שזה נופל בשבת חנוכה תתחיל להתעורר נקמה של העליונים “לסוף תלתין ותרין יומין דיתקטלון לכנישתא ההיא ילבש קודשא בריך הוא קינאה לההוא שופר זעירא”. השכינה נקראת שופר זעירא=שהשכינה תלבש נָקָם ומלכות, מיום ה-32 שזה יוצא שבת חנוכה תתעורר נשמת משיח בן יוסף בעולמות העליונים ויתחילו הכנות של הארת משיח בן יוסף שהזוהר קורא להם “ההוא שופר יתקע תרועה תקיעה תרועה תלת זמנין” לאחר מכן “יפול רעשה על עלמא”- תהיה רעידת אדמה קשה שהזוהר מכנה אותה רעש גדול הרעש יתעורר בעקבות תקיעות השופר של מעלה. הזוהר מביא את חודש בּוּל (חודש בּוּל זה חודש חשוון) של מוצאי שביעית, הזוהר הקדוש הוא קודש הקודשים ולא סתם כתוב בזוהר 5 נרצחים הרי הרבה דברים נסתרים מאיתנו, האירוע בבית כנסת התחיל (-בחשוון תשע”ה-) ונגמר והוא הסתיים ( ב-ט’ בחשון תשע”ו ) ועכשיו אחרי שראינו שכל מה שכתוב בזוהר הקדוש מתקיימים לנגד עינינו לכאורה אם לא נסתרים מאיתנו עוד דברים ולפי שהתקיימו כל דברי הזוהר פשטות הדברים אנחנו צריכים להתחיל לחשוש מאוד ולהתחזק כי בעוד 32 יום ביום י”ג בכסלו התעוררו קרבות בעולם שבני אדום יבואו לארץ וה’ ירחם ויציל אני לא רוצה להמשיך את הכתוב!! וגם 32 ימים מ-י”א בחשון האסיר יונתן פולארד משתחרר ב-ח’ בכסלו מהכלא והבאנו מרבו הראשל”צ הרב מרדכי אליהו זצוק”ל מיד לאחר שהשתחרר תתחיל גאולת ישראל (וכמו שאני כבר הבאתי בחודש 3 את המאמר),