הא-ל הגדול הגיבור והנורא” צופן מדהים ביותר בדילוג נמוך קליפ שלישי בסידרה