הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
העולם השביעי- חדש ומדהים!!! בהוצאת ארגון "בחגוי הסלע"