הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
העולם השביעי- חדש ומדהים!!! בהוצאת ארגון “בחגוי הסלע”