הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
פסק דין לבנות ישראל