הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
צמח שבא בגלגול ומנסה להעביר מסר

צמח שבא בגלגול ומנסה להעביר מסר

חלק א’

חלק ב’ של הסרטון כאן איך הגיב הצמח כשהאישה אמרה לו את שמה?! איך הגיב הצמח כהאישה שאלה אותו אם זה עושה לו טוב שמישהו לידו?!