שירי גאולה מומלצים

“וזהו ‘אז ישיר משה’, שר לא נאמר אלא ישיר מכאן שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא. כי אף-על-פי שאמרו אז שירה עדיין לא זכו להמשיך כל העשרה מיני נגינה בשלימות לגמור רפואת הבת מלך בשלימות רק שהמשיכו קדושה והארה מעשרה מיני נגינה שמשם זכו לשירת הים אבל עיקר השיר בשלימות יהיה רק לעתיד כשיבוא משיח שהוא משה בעצמו.
כי מה שהיה הוא שיהיה כידוע בחי’ אז ישיר משה, אז דייקא ישיר משה בשלימות כל העשרה מיני נגינה שאז יוגמר רפואתה של הבת מלך שהוא בחי’ השכינה וכנס”י. (ליקוטי הלכות)

עדכון # נוספו 5 שירי גאולה חדשים בראש הפליליסט