הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קטגוריה: <span>גימטריות</span>

רמזים חזקים על שנת 75 למדינת ישראל # מתעדכן

שבעים וחמש שנה להקמת המדינה = 1820 המילוי בלבד 1948 !!! 1948 קשור ישירות עם 75 (לידת אברהם בעברי וגיל 75 שנה שקיבל את ההבטחה ראה כאן פוסט על המספר 75 )עוד על הסוד הגדול בכל הזמנים סוד 1820 סוד ה’ לחץ כאן >>ראה סרטון כאן     הקדוש ברוך הוא …

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ? מאת ציון סיבוני

ט’ מר חשון תשפ”א.

עודכן ביום חמישי י’ אלול תשפ”א – לרגל הולדת נכדי הי”ו , לרפואתו ולרפואת אמו/בתי אלינור , וב”ה נזכה להכניסו בבריתו של אאע”ה במועדו בבריאות טובה בקדושה ובשמחה רבה.

תורת הרמז

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ?

עקב אי הידיעה וההבנה במהות ובחשיבות תורת הרמז ובעיקר בגימטריאות, מובאים כאן , דברים על “קצה המזלג” , ע”מ לסבר את האוזן.

כידוע, על תורתנו הקדושה יש אין סוף פירושים.
וזאת משום שהקב”ה הוא אינסופי, כך התורה, שהיא חכמתו, גם היא אינסופית.

ידוע שיש 70 פנים לתורה וגם בהם יש רבדים שונים ורבים

ואולם יש 4 רבדים עיקריים וחשובים המכונים – פרד”ס:-

פ – פשט.

ר – רמז

ד – דרש.

ס – סוד.

כמעט כולם יודעים ומכירים את ה”פשט” , ה”דרש” וה”סוד”.

ואולם , “תורת הרמז” פחות מוכרת ולעיתים אף קצת מזולזלת , הן משום אי ידיעה והן משום חוסר הבנה בסיסית בה.

כמו כן, אין לה “תורה מסודרת” ואין לה ספרים שהם ספרי יסוד כפי שיש לנו ב-3 הרבדים האחרים של התורה

הגימטריאות הן פרק בתורת הרמז , פרק חשוב , אך הן לא הכל.

תורת הרמז לא מוגבלת לרובד מסויים של התורה והיא נמצאת בכל רובד וכוללת כל אחד מהרבדים הנ”ל !!!

מה כוללת תורת הרמז ?

צורת האותיות, חשבון האותיות (גימטריאות), תמורת האותיות(א”ת ב”ש, אל בם, אי”ק בכ”ר…), ראשי תיבות, סופי תיבות, נוטריקון, מילוי האותיות, אותיות לפני, אותיות אחרי, המספר מסתתר , נקוד האותיות , אור חוזר(למפרע) , הפיכת מספרים לאותיות, אותיות מנצפך, מיקום האותיות , גימטריה קטנה, גימטריה גדולה וכו’…

תורת הרמז היא כה גבוהה עד ש”הזוהר הקדוש” משוה אותה לסוד ואף מכנה אותה “ראייה” (במקום רמז ) , כמו בזהר שם כתוב :-“תא חזי”(בוא וראה).

תורת הרמז היא התורה המתגלה לציבור הרחב ממש לפני התגלות משיח בבחינת “ויקבר אתו בגי”(בגימטריה) שהוא בסוד ובבחינת “כל גיא ינשא”- שתורת הרמז תתנשא בקרוב מעל שאר הרבדים

סיכום ביניים

תורה שבכתב ותורה שבע”פ-הגוף

זהר קבלה וחסידות – הנשמה

תורת הרמז- תורת משיח- נשמה לנשמה

מקורות חשובים המאירים על תורת הרמז והגימטריאות:-

“זהר חדש”- “גימטריאות וחשבון וכ’ו…משם נכנס האדם לדעת מעלה”.

“הרמב”ם”-(באגרת לחכמי פרובנס):-

“דעו רבותי , שאין ראוי לנו להאמין , אלא באחד משלושה דברים-הראשון שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון גימטריאות והתקופות…”

“הרמ”ק” – בספרו “פרדס רמונים”:- “ידיעת סודות תורתנו הקדושה הוא על ידי הצרופים, גימטריאות, התמורות , ראשי התיבות, סופי התיבות, תוכי התיבות, ראשי הפסוקים, סופי הפסוקים, דילוג אותיות וצרוף אותיות”

“הגר”א”-“רמז הוא פתח שער הסודות”.

“רמב”ן”-ב”מאמר הגאולה” מרחיב ומחשיב את מעלת הגימטריאות והרמזים שיוצאים מהפסוקים שבתורה.

“הגר”א”-על הפסוק כל “גיא ינשא”- “שלעתיד לבוא תתנשא ותתרומם עוד יותר תורת הרמז”.

וכן מצינו ב”זהר” (תקו”ז קכ):- “כל גיא ינשא”, אלו גימטריאות פרפראות לחכמה”

ובספר “פענח רזא” על הכתוב בדברים :-

“כי לא דבר רק הוא מכם” הוא כותב ש:-

“כי לא דבר רק הוא מכם”= 679= גימטריאות !!!

שאין דבר שהוא ריק מהתורה ,ותמיד תוכל למצוא ולחדש בה על דרך הרמז והסוד

בשיחות מוהר”ן(אות רג) אמר:-“התורה שלי גבוהה מאוד , ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות , דהיינו הראשי התיבות, סופי התיבות, וצירופים, היא גדולה ביותר”.

“המאירי” (אבות):- “לאחר שישלים עצמו בחכמת התלמוד, יתחיל בחכמת האחדות . והמבוא להם הם תקופות ומזלות גימטריאות ומהן יבוא לטבעיות ולאלהות”

“רבינו בחיי”-“תקופות וגימטריאות מעוררות את הכח השכלי ומביאים אותו להרבות בידיעה האלוהית”.

“החתם סופר”(תורת משה דרוש לי טבת) – “אל גנת אגוז ירדתי”.
“גנת”-ר”ת-גימטריה, נוטריקון, תמורה .
ועל כן, יש באגוז ד’ קליפות:-העליונה רע ומר, ואיננו ראוי אלא לצביעה, והיא קליפת החכמה היונית , רע ומר ואינו אלא צבוע. קליפה שניה- המשמרת את הפרי היא פרוש הפשוט שאין מקרא יוצא מפשוטו, והוא משמר תוכו ועל ידו מטלטלים את הפרי.
והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי היא כל דרשות חז”ל להוציא מהם עקרי המצוות דינים ומשפטים על דרך הפשוט.
ועיקר המאכל הוא מעשה מרכבה וסודות המצוות והיינו “גנת אגוז”. האור הגנוז רמוז בו.
גנת=453=מלך המשיח.
שבימיו כל “גיא ינשא”, ותורת הרמז תתנשא ותתעלה מאוד.

ראו דברים מדהימים ואפילו מפחידים מאוד:-

“זהר חדש”(תשט”ז קטז)-“כל מי שלא יודע גימטריאות וחשבונות, עתיד לרדת לשאול, כמו שבארוה במדרש “כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה”

“המתוק מדבש”- “שהגימטריאות מייחדות קוב”ה ושכינתיה, ומי שאינו מייחדם עלול להיכשל בעבירות שמורידות אותו לשאול”.

“הזהר הקדוש”- (בראשית מו) -“כל החשבונות בסיהרא”. כלומר, כל החשבונות בלבנה, שהיא בבחינת השכינה בגלותה , ולכן כל החישובים הם ע”מ להביא למילואה ותיקונה.

זהר (פנחס רכ ) – חשבון זה הוא עולם התלוי בדיבור”. כי עקר ההתבודדות הוא חשבון הנפש- לחשב חשבונו של עולם , לקשר הכל לאחד לתכלית -“נשגב שמו לבדו” וע”י כך לבטל את הרע שפירושו הריחוק מאחד(למו”מ נא).
ובהתבודדות מגיעים את בבחינת והמה בקשו חשבונות רבים”, כי תפקידנו להפוך הכל לחשבון אחד בפה בלב ובנשמה- ככתוב “שמע ישראל…ה’ אחד”

“תורת הגימטריאות”

*ובברייתא הנדפסת
בסוף “מסכת אבות”- מפורטות שם 32 מידות שהתורה נדרשת בהן , והמידה ה-29 היא “הגימטריא”. ובאריכות רבה מפורט במדרש רבה (קורח פרשה יח סימן כא).

ו”בפרקי אבות” בסוף פרק ג’ כתוב:-“רבי אליעזר בן חסמא אומר קנין ופתחי נידה , הן גופי הלכות. תקופות וגימטריאות , פרפראות לחכמה

מכאן , כנראה, נובעות התפיסה והטעות הגדולה באשר למעמדן ומקומם של הגימטריאות וזאת עקב , כך נראה לי, המילים “פרפראות לחכמה”….

ואולם , וכפי שכבר אמרו שאם “קנין ופתחי נידה הן הן “גופי” ההלכות , הרי ש”תקופות וגימטריאות” שהן “פרפראות לחכמה” -הרי הן הן “הנשמה” של הגוף והן העיקר

“סוד גימטריאות” – שעל ידן נעשים עיניים לשכינה” ,”שהיא עולמתא שפירתא דלית לה עיינין”(זהר משפטים צה) , היינו שמקבלת הארת החכמה הנקראת עיניים-ואז ממלאות בשפע להשפיע לעולמות ביש”ע שזה סוד הפסוק “עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים”, היינו לתקן את “חשבונות רבים”, לקשר הכל לאחד שזו עיקר החכמה .
ולכן,
“חכם” =68=”הכל אחד”=חיים

ובגימטריה גדולה “חיים”=628=אורייתא

אותיות מנצפך

אלו 5 האותיות הסופיות/הכפולות אשר יכולות לקבל גם ערך גימטרי שונה מהאותיות הרגילות שלהן:-

לאחר האות האחרונה ת'(=400) מתווספות האותיות הסופיות:-

ך=500.

ם=600.

ן=700.

ף=800.

ץ=900.

אות גדולה/רבתי

האותיות הגדולות בתורה מקבלות ערך של אלפים:-

א’ רבתי=1000.

ב’ רבתי=2000.

ג’ רבתי=3000….

“הוספת הכולל”

ועניין הוספת המילה(“הכולל”) לחישוב הרגיל הוא סוד גדול, כי הנה הכולל הוא בחינת “שער החמישים” הכולל את כל מ”ט השערים(“ערבי נחל נח”ל) , כי משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו (שבת פז)-היינו בחינת הוספת מספר 1 לכולל, שזהו הכח של הצדיקים הגדולים….”

וזה בבחינת “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” אלו המושלים ביצרם. כי “חשבון עיר סיחון”, היינו שיחה והתבודדות , בבחינת חשבונות וגימטריאות….

הערה:-

הכולל”=91=הויה אד-ני

מדוע , לכאורה , ישנה גישה מזלזלת כלפי תורת הרמז ובדגש על גימטריאות ?

פרוש הגר”א על הזהר(פקודי רנה)- “קליפה ירוקה פישון פשט, ובה אין צריך הכאה. וכד מטו לקליפה תנינא, דאיהי תקיפא רמז -בהו, שם “כל הולך על גחון”, “ולא ידע איש את קברתו”, ושם האי נחש קשור לון”.

רואים שעל תורת הרמז יש נחש חזק ותקיף והיא שייכת לנהר הגיחון , שורש הנחש שנקרא גחון.

והאותיות שלפני “נחש” הן “רמז” ואותיות שלאחר “נחש” הן “סטת” :

מ נ ס

ז ח ט

ר ש ת
__ _ _
247 358 469

סה”כ=1074=שיר השירים .

עליו נאמר שהוא קודש קודשים.

והמספר המסתתר בין אותיות המילה “גימטריאות” הוא 858 כמניין “קדש קדשים”

נחבר אותיות לפני ואותיות אחרי כך:-

247+469=716.

פעמיים נחש=716

(358×2=716)

כלומר, סה”כ יש לנו 3 פעמים נחש עם המילה נחש !!!

ומשום ש:- נחש=358=משיח , הרי שזהו “נחש תקיפא” היושב על תורת הרמז

וכן המילה “גימטריה” לפי חשבון מיקום האותיות, המניין 70=סוד.

ואותיות “רז”(סוד) נמצאות במילה “רמז” והאות מ’ רומזת על “משיח” הכלוא ע”י ה”נחש”.

רז=207=אור. הוא אורו של מלך המשיח המופיע כבר בראשית הבריאה.

ולכל מי שרוצה להעמיק שיקרא את הספרות בת ימינו כמו ספר “תורת הרמז” של הרב יקותיאל פיש(“סוד החשמל”) ו/או את ספריו של הרב שמואל יניב תלמידו של הרה”ג הרב יצחק גינזבורג שליטא וכמובן את ספריו של הרב יצחק גינזבורג ועוד.

תורת הרמז היא- תורת משיח; התורה שמתגלה ונחשפת לפני ביאת המשיח ובזמן התגלותו היא תתנשא ותתרומם לעיני כל ובקרוב מאוד , אכי”ר.

ואולם ע”מ לזרז את ביאת המשיח עלינו לצפות , להתפלל , לבקש ולדרוש באמת את:-

מלכות ה”

מלכות בית דוד- משיח.

בניין בית המקדש השלישי

וחזרה בתשובה ומאהבה של כל אחד מעם ישראל- לאלהינו שבשמים

רק משיח יפסיק את המגפה ואת הפירוד ושנאת החינם

משיח-ר”ת-
משיח יבטל שנאת חינם

משיח-ר”ת-
משיח שיבוא יביא חיסון.

המשך חודש הסליחות והתשובה בקדושה בשמחה ובבריאות טובה לכל עם ישראל.

שנה טובה וחג שמח כתיבה וחתימה טובה

🕍💎🕍💎🕍💎🕍

מיאמי/פלורידה

ב”ה בקרוב בישראל

🕍ציון דוד סיבוני🕍

 

>> הסבר סוגי גימטריה כאן <<

מהי מטרת הגימטריה
כל הרמז מורכב מסמלים וסימבולים .. ברגע שמחברים אוסף של דברים שלכאורה אקראים אז מקבלים תמונה מושלמת !!
נזכור שרמז = 247 – כשרואים רמז.. מבינים שיש כאן פלא = 111 ברגע שנחבר 247+111 = 358 = משיח..
מהי מטרת הגימטריה כל הרמז מורכב מסמלים וסימבולים .. ברגע שמחברים אוסף של דברים שלכאורה אקראים אז מקבלים תמונה מושלמת !! נזכור שרמז = 247 – כשרואים רמז.. מבינים שיש כאן פלא = 111 ברגע שנחבר 247+111 = 358 = משיח..

סדר אלוקי עולמי חדש _ שעון החול לגאולה | מסרים + גימטריה

מסר מאת מנחם: עם ישראל, אני מתחנן לפניכם תחזרו בתשובה, העולם הוא לא כל השטויות שאתם מתעסקים עם זה העולם הוא הקב”ה!!! כל העולם – הים, ההרים, הכוכבים, כל מה שחי וכל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו לא רואים – הכל זה הקב”ה מכל האוכלוסיה 7 של מיליארד בני …

“הצילני נא מיד אחי מיד עשו”

עדכונים מאת: נתנאל בלמס

הקדמה
פרשת השבוע פרשת “וישלח” אחת הפרשות שיש בתוכן הרבה רמזים על הגאולה הקרובה בעזרת ה’ יתברך.
פרשת וישלח

פרשת השבוע הינה פרשת “וישלח” וכתוב (בבראשית פרק לב פסוק יב) “הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו”.
ובסיעתא דשמיא מצינו לחדש על הפסוק…
“הַצִּילֵנִי נָא”=246 עם המילים=248 כמניין רמ”ח אברים שבגופינו בהם אנחנו צריכים להתקדש ולשמור לבל נחטא בהם.


לכן אומרת לנו התורה “מיד אחי” בחינת- “שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי” אפילו מהקרוב אליך ביותר הישמר לבל יחטיא אותך, גם כשהוא מראה עצמו כאילו הוא אחיך…עלול הוא להפילך לשאול!!!
מהשונאים שלנו אנחנו יודעים איך להישמר כי אנחנו ערוכים לכך, אבל מהאוהבים שלנו אנחנו לא יודעים איך ממי או ממה להישמר ובמי לבטוח???
והרי כתוב: ”אל תסמוך על עצמך עד יום מותך”
קל וחומר על קרוב או רחוק.
“מיד עשו” – הלוא הוא יצר הרע כי “לפתח חטאת רובץ” וכל היום מחכה הוא להפיל את האדם בחטאיו. ובכך לגרום לו לאדם להתרחק מן האמת.
עוד מצינו בסיעתא דשמיא כי “מיד אחי”=73 בגימטריה שהן סיום סך 72 השנים שהובטח כי בסיום 72 שנים של גלות וחבלי משיח. יהיה קיבוץ גלויות ויתגלה משיח בן יוסף בעזרת ה’ יתברך.


שימו לב איזה פלא!!!?
השנה חגגנו את עצמאות ה-72 של מדינת ישראל שהוקמה בשנת 1948…
אברהם אבינו ע”ה היה בן 72 שנים בשנת 2020 לבריאת העולם (2020=1948+72)
שנת תש”פ”א 2021 היא בסימן סיום 72 שנות גלות שיסתיימו השנה ביום העצמאות ה-73 למדינת ישראל.
כתוב בגמרא בפירוש על הנביא יחזקאל שתהליך לידת משיח תהיה סביב י”ח אלף כלאמר סביב שנת 2018 תשע”ח. דמסתכלי באיספקלריא המאירה… ע”פ הזוהר הקדוש ודברי חז”ל וכן על פי דבריו של הנביא דניאל בפרק ט’ כתוב שאורך הגלות יהיה 70 שנה ועוד שנתיים נוספות של גלות לתת לעם ישראל הזדמנות לשוב בתשובה, וכל מי שנמצא בגולה לעזוב הכל ולעלות באמונה שלמה לארץ ישראל..
ומאחר והקב”ה מחכה אנחנו מחכים…
אז מי מעכב? אומרת הגמרא מידת הדין מעכבת… שנאמר: “אשרי כל חוכי לו”“לו” בגימטריה = 36 אומרת הגמרא העולם מתקיים לא פחות מ- 36 צדיקים בכל דור. ובסיעתא דשמיא התחדש לי חידוש בעניין פסוק זה המתייחס לתקופה שלנו והציפייה “למשיח” ואשרי מי שמחכה לו…
מחכה= “חוכי לו” =80 בגימטריא שהיא השנה שלנו שנת תש”פ=5780

 שיעקב אבינו עליו השלום אמר-“הצילני נא מיד אחי מיד עשיו”
כתוב שיעקב אבינו ראה את ארבעת הגלויות העתידיות שיימסרו בהם בניו .
גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון,  גלות אדום.
יעקב ביקש מה’ יתברך הצילני “נא”– שתי אותיות נא” בהן נרמזו ארבעת המנהיגים שיהיו בארבעת הגלויות והם: מלכות בבל-נבוכדנצר ,מלכות מדי-אחשוורוש.
נבוכדנצר+אחשוורוש=אותיות נא. מלכות יוון- ניקנור +אנטיוכוס= אותיות נא.
מלכות אדום-נירון קיסר +אספסיאנוס כולם אותיות “נא”.
וכתוב איך תסתיים מלכות אדום שנמשכת כבר 2000 שנה….

ועל זה אומר גם המהר”ל הקדוש: “כאשר צריכה להתחולל הוויה חדשה, אין היא יכולה לצמוח מתוך המציאות הקודמת. אלא צריך להתקיים תהליך הנקרא “הפסד ההוויה הראשונה” כי אין שני מלכים יכולים למלוך תחת כתר אחד.? וזה בדיוק מה שעובר כל העולם מאז תחילת “הקורונה” ובפרט עם ישראל בכללי וכל אחד בענייניו…

יהי רצון שנזכה להמליך את מלך המשיח בכתר המלוכה שיגאל את כל עם ישראל בארץ ובעולם ברחמים?שבת מבורכת לכולם??

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ? | בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים

מאת: ציון סיבוני
ט’ מר חשון תשפ”א.
תורת הרמז
מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ?
עקב אי הידיעה וההבנה במהות ובחשיבות תורת הרמז ובעיקר בגימטריאות, מובאים כאן , דברים על קצה המזלג לסבר את האוזן
כידוע, על תורתנו הקדושה יש אין סוף פירושים.
וזאת משום שהקב”ה הוא אינסופי, כך התורה, שהיא חכמתו, גם היא אינסופית.
ידוע שיש 70 פנים לתורה וגם בהם יש רבדים שונים ורבים
ואולם יש 4 רבדים עיקריים וחשובים המכונים – פרד”ס:-
פ – פשט.
ר – רמז
ד – דרש.
ס – סוד.
כמעט כולם יודעים ומכירים את ה”פשט” , ה”דרש” וה”סוד”.
ואולם , “תורת הרמז” פחות מוכרת ולעיתים אף קצת מזולזלת , הן משום אי ידיעה והן משום חוסר הבנה בסיסית בה.
כמו כן, אין לה “תורה מסודרת” ואין לה ספרים שהם ספרי יסוד כפי שיש לנו ב-3 הרבדים האחרים של התורה
הגימטריאות הן פרק בתורת הרמז , פרק חשוב , אך הן לא הכל.
תורת הרמז לא מוגבלת לרובד מסויים של התורה והיא נמצאת בכל רובד וכוללת כל אחד מהרבדים הנ”ל !!!
מה כוללת תורת הרמז ?
צורת האותיות, חשבון האותיות (גימטריאות), תמורת האותיות(א”ת ב”ש, אל בם, אי”ק בכ”ר…), ראשי תיבות, סופי תיבות, נוטריקון, מילוי האותיות, אותיות לפני, אותיות אחרי, המספר מסתתר , נקוד האותיות , אור חוזר(למפרע) , הפיכת מספרים לאותיות, אותיות מנצפך, מיקום האותיות , גימטריה קטנה, גימטריה גדולה וכו’…
תורת הרמז היא כה גבוהה עד ש”הזוהר הקדוש” משוה אותה לסוד ואף מכנה אותה “ראייה”(במקום רמז ) , כמו בזהר שם כתוב :-“תא חזי”(בוא וראה).
תורת הרמז היא התורה המתגלה לציבור הרחב ממש לפני התגלות משיח בבחינת “ויקבר אתו בגי”(בגימטריה) שהוא בסוד ובבחינת “כל גיא ינשא”- שתורת הרמז תתנשא בקרוב מעל שאר הרבדים
מקורות חשובים המאירים על תורת הרמז והגימטריאות:’
“זהר חדש”- “גימטריאות וחשבון וכ’ו…משם נכנס האדם לדעת מעלה”.
“הרמב”ם”-(באגרת לחכמי פרובנס):-
“דעו רבותי , שאין ראוי לנו להאמין , אלא באחד משלושה דברים-הראשון שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון גימטריאות והתקופות…”
“הרמ”ק” – בספרו “פרדס רמונים”:- “ידיעת סודות תורתנו הקדושה הוא על ידי הצרופים, גימטריאות, התמורות , ראשי התיבות, סופי התיבות, תוכי התיבות, ראשי הפסוקים, סופי הפסוקים, דילוג אותיות וצרוף אותיות”
“הגר”א”-“רמז הוא פתח שער הסודות”.
“רמב”ן”-ב”מאמר הגאולה” מרחיב ומחשיב את מעלת הגימטריאות והרמזים שיוצאים מהפסוקים שבתורה.
“הגר”א”-על הפסוק כל “גיא ינשא”- “שלעתיד לבוא תתנשא ותתרומם עוד יותר תורת הרמז”.
וכן מצינו ב”זהר” (תקו”ז קכ):- “כל גיא ינשא”, אלו גימטריאות פרפראות לחכמה”
ובספר “פענח רזא” על הכתוב בדברים :-
“כי לא דבר רק הוא מכם” הוא כותב ש:-
“כי לא דבר רק הוא מכם”= 679= גימטריאות !!!
שאין דבר שהוא ריק מהתורה ,ותמיד תוכל למצוא ולחדש בה על דרך הרמז והסוד
בשיחות מוהר”ן(אות רג) אמר:-“התורה שלי גבוהה מאוד , ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות , דהיינו הראשי התיבות, סופי התיבות, וצירופים, היא גדולה ביותר”.
“המאירי” (אבות):- “לאחר שישלים עצמו בחכמת התלמוד, יתחיל בחכמת האחדות . והמבוא להם הם תקופות ומזלות גימטריאות ומהן יבוא לטבעיות ולאלהות”
“רבינו בחיי”-“תקופות וגימטריאות מעוררות את הכח השכלי ומביאים אותו להרבות בידיעה האלוהית”.
“החתם סופר”(תורת משה דרוש לי טבת) – “אל גנת אגוז ירדתי”.
“גנת”-ר”ת-גימטריה, נוטריקון, תמורה .
ועל כן, יש באגוז ד’ קליפות:-העליונה רע ומר, ואיננו ראוי אלא לצביעה, והיא קליפת החכמה היונית , רע ומר ואינו אלא צבוע. קליפה שניה- המשמרת את הפרי היא פרוש הפשוט שאין מקרא יוצא מפשוטו, והוא משמר תוכו ועל ידו מטלטלים את הפרי.
והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי היא כל דרשות חז”ל להוציא מהם עקרי המצוות דינים ומשפטים על דרך הפשוט.
ועיקר המאכל הוא מעשה מרכבה וסודות המצוות והיינו “גנת אגוז”. האור הגנוז רמוז בו.
גנת=453=מלך המשיח. שבימיו כל “גיא ינשא”, ותתנשא ותתעלה תורת הרמז.
ראו דברים מדהימים ואפילו מפחידים מאוד:-
“זהר חדש”(תשט”ז קטז)-“כל מי שלא יודע גימטריאות וחשבונות, עתיד לרדת לשאול, כמו שבארוה במדרש “כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה”
“המתוק מדבש”- “שהגימטריאות מייחדות קוב”ה ושכינתיה, ומי שאינו מייחדם עלול להיכשל בעבירות שמורידות אותו לשאול”.
“הזהר הקדוש”- (בראשית מו) -“כל החשבונות בסיהרא”. כלומר, כל החשבונות בלבנה, שהיא בבחינת השכינה בגלותה , ולכן כל החישובים הם ע”מ להביא למילואה ותיקונה.
זהר (פנחס רכ ) – חשבון זה הוא עולם התלוי בדיבור”. כי עקר ההתבודדות הוא חשבון הנפש- לחשב חשבונו של עולם , לקשר הכל לאחד לתכלית -“נשגב שמו לבדו” וע”י כך לבטל את הרע שפירושו הריחוק מאחד(למו”מ נא).
ובהתבודדות מגיעים את בבחינת והמה בקשו חשבונות רבים”, כי תפקידנו להפוך הכל לחשבון אחד בפה בלב ובנשמה- ככתוב “שמע ישראל…ה’ אחד”
“תורת הגימטריאות”
*ובברייתא הנדפסת
בסוף “מסכת אבות”- מפורטות שם 32 מידות שהתורה נדרשת בהן , והמידה ה-29 היא “הגימטריא”. ובאריכות רבה מפורט במדרש רבה (קורח פרשה יח סימן כא).
ו”בפרקי אבות” בסוף פרק ג’ כתוב:-“רבי אליעזר בן חסמא אומר קנין ופתחי נידה , הן גופי הלכות. תקופות וגימטריאות , פרפראות לחכמה
מכאן , כנראה, נובעות התפיסה והטעות הגדולה באשר למעמדן ומקומם של הגימטריאות וזאת עקב , כך נראה לי, המילים “פרפראות לחכמה”….
ואולם , וכפי שכבר אמרו שאם “קנין ופתחי נידה הן הן “גופי” ההלכות , הרי ש”תקופות וגימטריאות” שהן “פרפראות לחכמה” -הרי הן הן “הנשמה” של הגוף והן העיקר
“סוד גימטריאות” – שעל ידן נעשים עיניים לשכינה” ,”שהיא עולמתא שפירתא דלית לה עיינין”(זהר משפטים צה) , היינו שמקבלת הארת החכמה הנקראת עיניים-ואז ממלאות בשפע להשפיע לעולמות ביש”ע שזה סוד הפסוק “עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים”, היינו לתקן את “חשבונות רבים”, לקשר הכל לאחד שזו עיקר החכמה .
ולכן,
“חכם” =68=”הכל אחד”=חיים
ובגימטריה גדולה “חיים”=628=אורייתא
אותיות מנצפך
אלו 5 האותיות הסופיות/הכפולות אשר יכולות לקבל ערך גימטרי שונה מהאותיות הרגילות שלהן:-
לאחר האות האחרונה ת'(=400) מתווספת האותיות הסופיות:-
ך=500.
ם=600.
ן=700.
ף=800.
ץ=900.
אות גדולה/רבתי
האותיות הגדולות בתורה מקבלות ערך של אלפים:-
א’ רבתי=1000.
ב’ רבתי=2000.
ג’ רבתי=3000….
“הוספת הכולל”
ועניין הוספת המילה(“הכולל”) לחישוב הרגיל הוא סוד גדול, כי הנה הכולל הוא בחינת “שער החמישים” הכולל את כל מ”ט השערים(“ערבי נחל נח”ל) , כי משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו (שבת פז)-היינו בחינת הוספת מספר 1 לכולל, שזהו הכח של הצדיקים הגדולים….”
וזה בבחינת “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” אלו המושלים ביצרם. כי “חשבון עיר סיחון”, היינו שיחה והתבודדות , בבחינת חשבונות וגימטריאות….
הערה:-
הכולל”=91=הויה אד-ני
מדוע , לכאורה , ישנה גישה מזלזלת כלפי תורת הרמז ובדגש על גימטריאות ?
פרוש הגר”א על הזהר(פקודי רנה)- “קליפה ירוקה פישון פשט, ובה אין צריך הכאה. וכד מטו לקליפה תנינא, דאיהי תקיפא רמז -בהו, שם “כל הולך על גחון”, “ולא ידע איש את קברתו”, ושם האי נחש קשור לון”. רואים שעל תורת הרמז יש נחש חזק ותקיף והיא שייכת לנהר הגיחון , שורש הנחש שנקרא גחון.
והאותיות שלפני “נחש” הן “רמז” ואותיות שלאחר “נחש” הן “סטת” :
מ נ ס
ז ח ט
ר ש ת
__ _ _
247 358 469
סה”כ=1074=שיר השירים .
עליו נאמר שהוא קודש קודשים.
והמספר המסתתר בין אותיות המילה “גימטריאות” הוא 858 המניין “קדש קדשים”
נחבר אותיות לפני ואותיות אחרי כך:-
247+469=716.
פעמיים נחש=716
(358×2=716)
כלומר, סה”כ יש לנו 3 פעמים נחש עם המילה נחש !!!
ומשום ש:- נחש=358=משיח , הרי שזהו “נחש תקיפא” היושב על תורת הרמז
וכן המילה “גימטריה” לפי חשבון מיקום האותיות, המניין 70=סוד.
ואותיות “רז”(סוד) נמצאות במילה “רמז” והאות מ’ רומזת על “משיח” הכלוא ע”י ה”נחש”.
רז=207=אור. הוא אורו של מלך המשיח המופיע כבר בראשית הבריאה.
ולכל מי שרוצה להעמיק שיקרא את ספר “תורת הרמז” של הרב יקותיאל פיש(“סוד החשמל”) ו/או את ספריו של הרב שמואל יניב תלמידו של הרה”ג הרב יצחק גינזבורג שליטא וכמובן את כתבי הרב גינזבורג.
תורת הרמז היא התורה שמתגלה ונחשפת לפני ביאת המשיח ובזמן התגלותו היא תתנשא ותתרומם לעיני כל ובקרוב מאוד , אכי”ר.
ע”מ לזרז את ביאת המשיח עלינו לבקש ולדרוש את:-
מלכות ה”
מלכות בית דוד- משיח.
בניין בית המקדש השלישי
וחזרה בתשובה ומאהבה של כל אחד מעם ישראל אלהינו שבשמים
רק משיח יפסיק את המגפה ואת הפירוד ושנאת החינם
משיח-ר”ת-משיח יבטל שנאת חינם
משיח-ר”ת-משיח שיבוא יביא חיסון.
?ציון דוד סיבוני?

***

בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים ולא ידח ממנו.
שמעו את ההודעה המצורפת בתוספת מקורות
מאת: הרב בצלאל גנז

פיצוץ אדיר בלבנון בערב ט”ו באב בעוצמת רעידת אדמה 4.5 בסולם ריכטר

עדכון יום חמישי נוספו רמזים חדשים. מאת  ל.ש: “והלבנון באדיר ייפול ” והמשך הפסוק הוא ” ויצא חוטר מגזע ישי … כלומר המשיח !!  ״וְנִקַּף סִבְכֵי הַיַּעַר בַּבַּרְזֶל וְהַלְּבָנוֹן בְּאַדִּיר יִפּוֹל״ (ישעיה י,לד) לבנון התחילה את הנפילה שלה אמש (י״ד אב תש״ף) כאשר פיצוץ אדיר מחריד ומחריב חלק גדול מביירות. …

אנשי התרבות קורסים ובמקביל “נתניהו יקבל מאות אלפים” רמזים חזקים לגאולה | סוד הריחוק החברתי להתגלות השכינה | חדש!!! גלרית תשפ”א / 220 / 1111 |

כל ענף התרבות והבילויים בעולם בקריסה…

באותו יום שנתניהו קיבל אישור להחזר מס של מאות אלפי שקלים. פורסם שוב ושוב על מצוקותיו הגוברות של הציבור הישראלי ובראשם אנשי התרבות… שהם “על סף מוות” כלשון הכתבה!…  הבמאי “עומר זימרי” דיבר בועדות הכנסת על אנשי התרבות שקורסים וזקוקים להנשמה… הרמז: מי שהולך בימים אלו עם כל מה שנותן לו י-הוה  ומתנתק מ”תרבות של שקר”  מה שקורה מסביב לא משפיע עליו. הוא חי בצל הקב”ה ובצל השכינה. ורואה השגחות פרטיות גלויות, ומקבל חיים מעצם הקשר שלו עם ה’

אין כאן את נתניהו ואין כאן כתבים שמחליטים מה לכתוב אין אף אחד. יש כאן רק את הבורא שמראה לנו את תמונת המציאות. מי שמחובר לרוחו של דויד = 24 המשיח (55) ינצל מכל ‘דין = 64
עומר זמרי נציג התרבות שדיבר בועדות הכנסת שמו עולה 583  ובהיפוך 385 = שכינה
כל ענף התרבות והבילויים קורס ראשון “תרבות אנשים חטאים…” כל התרבות זה הפך רצון הבורא לכן שימו לב הצד ההופכי של המילה תרבות זה (אתבש) זה ‘385 = שכינה’ – וכעת בעת חזרת השכינה לארץ התרבות קורסת. וכן ספרות שכינה 385 הם כמו ספרות ‘משיח 358′

ראו את הגימטריה המדהימה על התגלות השכינה בהתשפ”א הרגיל 2020 המסתתר2701 !!! (גימטריה של הפסוק הראשון בתורה פסוק הגאולה)

כזכור מפוסטים קודמים כל עניין ספרות 222 זה מרמז על “דיבור = 222‘ הבורא שבא דרך ‘קול אלהים = 222‘ וזה עניין התגלות השכינה…

כל העניין של הריחוק של שני (2) מטר אחד מהשני זה כדי להתחיל להרגיש את השכינה שנמצאת בינינו ולהבין שכל מה שסביבי זה רק הבורא שסביבי. לכן יש עניין של 4 אמות של הלכה. כי השכינה נמצאת סביב 4 אמותיו של אדם לכן אסור ללכת בלי כיסוי ראש 4 אמות

ו4 אמות זה 2 מטר (מידת החזו”א) !!!

***

פתחנו גלריה חדשה  גלרית תשפ”א / 220 / 1111

שנת התש"פ היא 220 שנה לסוף האלף והיא שנת 2020 - כזכור הקורנה התחילה בדיוק בתחילת השנה הלועזית להתפשט בעולם. הקורונה / כתר. זה התפשטות קולו של הבורא בעולם, (קול א-להים = 222) וראה בפוסט הקורונה רמזים רבים נוספים...

שנת התשפ"א היא 219 שנה מסוף האלף שימו לב לגימטריה הרגיל 1111 המסתתר 2190

עדכון 2/7/2020 נוספה תמונה חדשה

אנחנו נמצאים שוב בזמן המבול (ראו את המילוי של המילה "מבול") --- מלחמת גוג ומגוג = 588 --- 220 (השנה שלנו) שנחבר את המסתתר הגדול לגדול נקבל - 2160 = יראה !!! --- יָדַעְתִּי כִּי כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָאֱלֹהִים הוּא יִהְיֶה לְעוֹלָם עָלָיו אֵין לְהוֹסִיף וּמִמֶּנּוּ אֵין לִגְרֹעַ וְהָאֱלֹהִים עָשָׂה שֶׁיִּרְאוּ מִלְּפָנָיו --- קהלת ג יד

עדכון 29/6/2020 נוספה תמונה חדשה

881 = גאולת אמת - 2701 ערך הפסוק הראשון בתורה. ראו את הגימטריה הבאה שמשלימה את התמונה
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות

סוֹד לֵידַת מָשִׁיחַ מֵהַנָּחָשׁ שֶׁנּוֹשֵׁך אֶת רֶחֶם הָאַיָּלָה בִּבְחִינַת זִוּוּג, קָשׁוּר עִם נַחְשׁוֹן שֶׁכּוֹלֵל אֶת כָּל יְמֵי הָעֹמֶר | סוד החשמל

סוֹד לֵידַת מָשִׁיחַ מֵהַנָּחָשׁ שֶׁנּוֹשֵׁך אֶת רֶחֶם הָאַיָּלָה בִּבְחִינַת זִוּוּג, קָשׁוּר עִם נַחְשׁוֹן שֶׁכּוֹלֵל אֶת כָּל יְמֵי הָעֹמֶר. מָצִינוּ בַּמִּשְׁנָה (אבות ו) מ”ח קִנְיָנִים שֶׁהַתּוֹרָה נִקְנֵית בָּהֶם, וְשָׁמַעְתִּי מֵהרה”ג ר’ א. י. שליט”א שֶׁמ”ח קִנְיָנִים הֵם כְּנֶגֶד מ”ח יְמֵי הָעֹמֶר, וְהַיּוֹם הָאַחֲרוֹן שֶׁל הָעֹמֶר שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת שֶׁבַּמַּלְכוּת כּוֹלֵל אֶת …

הרצאה מאלפת בעניין חכמת הגימטריה ולשון הקודש

הרצאה מאת: הרב דוד חבושה כוחן הרב של הגימטריות לפני היום הגדול והנורא.