רשימת גימטריות 2936 = תשע”ו ∆

2936 תשע”ו ∆ 2936 בית המקדש השלישי  ירד משמים תשע”ו 2936 ועלו מושיעם בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה 2936 המשיח יעשה צדק – ∆ 2936 בית המקדש ירד בניסן ב5776 2936 אליהו יבשר לצמח דוד בהתשעו – מילוי ללא מילה 2936 שכינתו ∆ 2936 תבנה בית מקדשך …

רשימת כל הגימטריות 1820 – סוד ה’

1820 המשיח בימינו משולש 1820 התגלות השם המפורש 1820 דויד יצמח 2015 (אחת) 1820 הגיע זמן הגאולה אלפ שמונה מאות ועשרים 1820 כי לה’ המלוכה אלף שמונה מאות עשרים 1820 מלכות בישראל התשע”ו 1820 משיח אחרון יטבת תשעו 1820 סוד אלף שמונה מאות עשרים כי לה’ המלוכה 1820 עת 76 …

סיכום רשימת הגימטריות 776 – 5776

כל הגימטריות מדויקות ללא כולל וכו’ 776 אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב 776 ביאת המשיח 776 תשע”ו 776 יפקון מן גלותא 776 הוא יהיה המשיח בזמן הזה – לפני 776 דמשק תפל בימות המשיח אתבש 1775 רגיל 776 יג מידות הרחמים – (הגאולה תבוא ברחמים בזכות אברהם יצחק יעקב) …

רשימת גימטריות כללית

קובץ אקסל משותף מתעדכן אונליין לטובת הכלל – המעוניין לצרף את מאגר הגימטריות שלו לכאן ולהצטרף כעורך נא שלח לנו הודעה  להורדת תוכנת הגימטריות הטובה בעולם לחץ כאן מדברי הרמ”ק בספרו פרדס רימונים ל: ידיעת סודות תורתנו הק’ הוא ע”י הצרופים והגימטריאות והתמורות וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות וראשי פסוקים וסופי …

סדרת הרצאות חדשה מבית סוד הגאולה – הוכחות לאמיתות התורה משמים

https://www.youtube.com/watch?v=gGVH402EccU

תוכנת גימטריות המשוכללת בעולם “מחשבון תורת הרמז”

עדכון 3.3.19 כ”ו אדר בשורה משמחת פונקציות חדשות בתוכנת הרמז חיפוש אות רביעית בתנ”ך ישר והפוך חיפוש אות שלישית בפועל  היינו אם יש מילה של 2 אותיות הוא מדלג עליה וממשיך הלאה חיפוש אות רביעית בפועל היינו אם יש מילה של 2 אותיות או של 3 אותיות הוא מדלג עליה …

שנת הגאולה רמוזה בשם יה-וה – פלא פלאים !!

עדכון מצמרר ב’ סיון תשע”ה – תוספת שמחזקת את כל הנאמר בהרצאה: נכתוב 26 פעם את המילים = י-ה-ו-ה (=26) התוצאה שנקבל במשולש היא 2756 – שזה שווה: חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 2756 זה מראה על: שלמות = 776 –שמראה שהכל חוזר לשורשו סוף מעשה במחשבה תחילה …

זמן הקץ התשע”ו רמוז במדויק במילים “תיפח רוחם של מחשבי קיצים” – פלא פלאים

אנו לוקחים את המשפט “תיפח רוחם של מחשבי קיצים” = 1692 בדיוק!! – כשנכתוב “חמש שבע שבע שש”  נקבל שוב את המספר = 1692 זה פלא פלאים!! אבל הפלא היותר גדול שאנו לוקחים את הגימטריה הרגילה 1692 ומוסיפים כולל = 5 מילים  ואז מוספים את המילוי של האותיות שזה 4079 – מה …

האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו ?? | מאמר |

קובץ עדכון מספר 10 להורדה לחץ כאן קובץ עדכון מספר 7 להורדה לחץ כאן האם משה רבינו ע”ה קבור במעלת המכפלה? (עדכון 10) מומלץ להוריד את הקובץ הצבעוני כאן (רמזים ומקורות מעניינים) בס”ד, 1 .הקדמה– א. מצינו במדרש (קה”ר יב’ ט’)-“בקש קהלת לעמד על הקץ מתי, ר’ יהודה ברב’ סימון בשם …