בשם הרב ברלנד – והרב קניבסקי – משיח בחג הסוכות – להתכונן כולם לעלות לירושלים – עידכוני קו כנישתא חדא

מדברי הרב ברלנד: במוצאי יום טוב של סוכות כולם חייבים להיות בארץ ישראל החל מיד אחרי יום כיפור כולם לעלות לירושלים כולל ילדים נשים וטף כדי לקבל את פני מלך המשיח.. לשמיעה לחץ כאן – עדכון הרב ברלנד כנישתא חדא – עדכון קצר – עדכון הרב ברלנד – עדכון ארוך – כנישתא …

דף עדכונים ומסרים מהרב חיים קנייבסקי, והרבי מרימנוב | מתעדכן

קיבלנו מכתב באישי למערכת (אין לנו אפשרות לאמת את הדברים)נכנס יהודי ליחידות לכ”ק האדמו”ר מרימנוב שליט”א ושאל לרבי , היות שהוא צריך להחליט על עיסקה בנדל”ן בניו גרסי וגם עיסקת נדל”ן בניו יורק ופירט את העיסקאות  והוא רוצא לדעת את דעתו הק’ , הרבי עצרו ואמר אין ברצוני להפחיד ליהודים …