התחזקות עצומה באמונה והשגחה פרטית | סיפורים | עלוני באר הפרשה | קראו ותחי נפשכם

עדכון ערב שבת ויחי תשפ 10/01/2020 ביקש יעקב לגלות להם את הקץ… כשמגלים שהקב”ה נמצא בכל מקום כבר יוצאים מהגלות … דברים נפלאים בעמוד ה’ בעלון באר הפרשה קראו ותחי נפשכם… 1780 עדכונים קודמים עלון באר הפרשה פרשת מקץ – שבת חנוכה – אמונה ובטחון בה’ זה כל החיים… הגיע …