התחזקות עצומה באמונה והשגחה פרטית | סיפורים | עלוני באר הפרשה | קראו ותחי נפשכם

עדכון מוצ”ש פרשת קרח גם אחרי שבת עלון אקטואלי ביותר מסביר את סוד החיים סוד האמונה. אמונה זה דבר שצריך חיזוק יום יום. כמו שאתה מחמם קפה יום יום ולא אומר חיממתי אתמול כך האמונה. לכן אנו מצווים על זכירת יציאת מצרים פעמים ביום ועוד… מי שמבין וחי לפי הדרכת …