התחזקות עצומה באמונה והשגחה פרטית | סיפורים | עלוני באר הפרשה | קראו ותחי נפשכם

עלון באר הפרשה פרשת בראשית – אמונה ובטחון בה’ זה כל החיים… הגיע הזמן להתחיל פשוט לחיות !! עלון השגחה פרטית… הגיע הזמן להתחיל לחיות חיים חדשים מתוך עלון באר הפרשה פרשת פקודי עצה חשובה:  קודם שיצטרכו להרגיש על בשרם בצרות וייסורים,  כדי להתקרב לקב”ה. העצה היא שמיד יכירו וידעו …