הודעות שתייגו‘רפואה שלמה’

סגולה לרפואה שלמה ע”פ הרמב”ם , הסטייפלר, החפץ חיים + תפילת חזקיהו לרפואה

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

*הרמב”ם זיע’א במורה נבוכים מציין: “אדם שחלה ונפל למשכב יקבל על עצמו הנהגה חדשה שאין מחוייבים מעיקר הדין לנהוג בה וממנה לא יסור כל ימי חייו , ובשכר זאת ישלח הקב”ה מזור ומרפא לכל תחלואיו ויקימו מחוליו.”*

*אמר הסטייפלר רבינו יעקב ישראל קניבסקי זצ”ל: “אדם שחלה במחלה ולו הקשה ביותר , אם יתעסק רבות במצות הכנסת כלה הקב”ה יקימו מחוליו וישלח מזור ומרפא לכל תחלואיו”.*

*אמר מרן ה’חפץ חיים’ זצ”ל: “אדם שמתחבר לאנשים יראים ושלמים גם אם נגזרו עליו צרות מחלות ופורעניות, הקב”ה מבטלן מעליו ומשנה את מזלו מרעה לטובה כדי שידידיו הצדיקים לא יצטערו”.*

*”אין זכות גדולה יותר ממזכה הרבים”!!! שמעת ? קראת ? עכשיו שלח/י לכל ישראל!!! יום מבורך!!! ויהי רצון שה’ ישלח רפואה לכלל חולי עמו ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם!!! אמן!!!!
..
ה?????????????????????????????????????????

תפילת חזקיהו

 

חלון הצאט
צאט זה יפתח בימים של אירועים בטחונים ובימים של עומס בצאט הכללי