על כל העבירות שאדם עשה – יש מספר תעניות כדי לכפר- מלבד עבירה אחת!

כתוב בכתבי האר”י- בשער רוח הקודש- לכל עבירה ועבירה שאדם חוטא בה- יש תיקון של מספר תעניות: לבוא על אשה נדה- 54 תעניות זרע לבטלה- 84 תעניות  אשת איש- 325 תעניות – שכ”ה תעניות (בוקר עד ערב) משכב זכור- “רגל” תעניות- 233 תעניות כוונה לתענית: יהי רצון שבמיעוט חלבי ודמי  …