הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
רמזים מהעברת האיים המצרים טיראן וסנפיר לידי סעודיה | למתקדמים

רמזים מהעברת האיים המצרים טיראן וסנפיר לידי סעודיה | למתקדמים

בימים האחרונים העבירה מצרים את האיים טיראן וסנפיר לידי סעודיה

גימטריה: "סנפיר וטיראן" = 676
האזור הזה נקראה גם משולש חאליב
משולש = 676
האיים היו בשליטת ישראל והוחזרו למצרים בשנת 1967
רמז שהגאולה בפתח ,

 

טיראן וסנפיר

משולש

המילוי של משולש זה

2756 = חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש

 

משולש חלאב

אי מצרי סעודי

שימו לב "צמח במשולש" שוב 676 – שהריבוע הוא 358 = משיח (הסבר גימטריות כאן)

צמח

 

ומעניין ש "הויה כפול הויה" 26*26 = 676

 

2626.\

מלך המשיח

לאיפה המלך הגיע?

ל"ישראל = 541"

מסתתר

צמח = 676

שער נון = 676

שער נון

 

השאר תגובה