הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תוספות והסברים לצופן “משיח טבת עשירי” הקשר ללידת עם ישראל קום המדינה – תאריך לועזי.איחוד המשיחים – רמזים חדשים

תוספות והסברים לצופן “משיח טבת עשירי” הקשר ללידת עם ישראל קום המדינה – תאריך לועזי.איחוד המשיחים – רמזים חדשים

כל לידת עם ישראל ותכליתו הסופית רמוזים בצופן הגאולה הוא הצופן "משיח טבת עשירי" בדילוג המספר הקדוש 1820 -  (לחץ כאן כדי ללמוד את סוד 1820)  שימו לב לפסוקים המסומנים בצופן - פסוקים שמדברים על תחילת בניית עם ישראל
  • עליית אברהם ממצרים,
  • לידת יצחק אבינו, עקידת יצחק, ושבועתו של ה' על הגאולה
  • סיפור המטעמים שרחל עשתה ליעקב, סיפור זה מכיל סודות נשגבים בקשר לגאולה
  • סיפור ישמעאל שהוא גם קשור לגאולה (אנו גם רואים במילה יבואו את "לוט ומואב", שמשם בא המשיח).. וזה רק על קצה המזלג...

טבת עשירי מסומן

 בסוף העמוד מצורף גלריה מרתקת הגאולה בזכות אברהם יצחק ויעקב

לידת אברהם 1948 - קום המדינה בשורת אליהו

עכשיו ראו דבר מעניין. כפי שציינו הרבה פעמים בשנת 1948 למניין הקדושה אברהם אבינו נולד – ואיתו התחלת ישראל.
בשנת 1948 לטומאה, (בלועזי בצד ההופכי) קמה מדינת ישראל
בתאריך 14.5.1948
אנחנו כותבים תאריכים לועזיים בצורה הנ”ל, קודם היום אח”כ החודש ובסוף השנה.
יוצא:
145-1948
אז אם מסתכלים על החודש והימים יוצא: 541 הפוך. כלומר ישראל = 541 - הפוכה. לא ישרה.
היות והתאריך הלועזי הוא הקליפה לקדושה לכן השתלשל בגשמיות המספר בהפוך
הדברים מובאים מאת: אהרון לב ארי
כמו כן הוא אמר שתאריך לועזי זו קליפה של הפרי שהוא הקדושה ושניתן לראות את זה גם בזה שעם ישראל: “עברים”, מוקף סביבו ב”ערבים”.  לצערי אנחנו עדיין בטומאה והפרי של ישראל יש בו הרבה ערבים ו-ערב-רב.
מעניין שישמעאל =451 זה אותם מספרים של ישראל רק בסדר שונה 
תוספת של סוד החשמל: אתה יכול להמשיך את זה על הרמז של תשע"ו זה 1948 שנים לחורבן
כי תשעה באב תשע"ו שהוא היום שמשלים 1948 מהחורבן יוצא ב14/8 [תשעה באב נדחה] שזה גימטריא של פסח=148 ופסח זה סוד הגאולה כידוע וכאן לא הפכת את המספרים כי הגעת לזמן האמיתי של הקדושה שאינו הפוך
וגם אם תלך לפי תשעה באב שחל בשבת ויהפך לחג ולא ידחה יוצא 13/8 שזה המספר של 138 =  מנחם =  צמח שמות של המשיח

ראו גם המאמר ברית בין הבתרים והקשר לגאולה


 אנו נוסיף כמה תוספות. 
באותיות יש לנו גם מושג של הצד ההופכי וזו שיטת האתב"ש אנו לוקחים את הא' והופכים לת' ב = ש - וכו' (שיטה עתיקה מהזוהר הקדוש)
ניקח את המשפט אליהו הנביא יתגלה - נקח את האותיות ההפוכות שלו (המסומנות בצהוב בתמונה) ונקבל את חותמת הקודש 1820 זאת אומרת שאליהו הנביא יתגלה דרך הצד ההופכי. דהינו דרך הקליפות (או מה שנראה בעינינו כקליפות דהיינו לא בדרך הקודש) 
 אליהו הנביא יתגלה
 
אלפיים וחמש עשרה = 1100
כמו כן ראינו "שבשורת הגאולה" דרך משיח בן יוסף התחילה בקום המדינה - לחץ כאן כדי ללמוד: סוד משיח בן יוסף בימינו - סוד החשמל 
ומעניין שגם הגימטריות מאשרות את זה 

 גימטריה יפה "מילים בסיסיות" שנותנת תוצאה מדהימה 424 = משיח בן דוד. כשנחבר הרגיל והמשולש נקבל את הזמן 2015 - נחבר את המילוי נקבל 1948 (אגב: אנו נהיה 1948 שנים מחורבן הבית השנה!)

גילוי המשיח ב

תאריך לועזי והקשר לגאולה - חדש!

מעניין שנכתוב תאריך הלועזי - ונהפוך לאתבש (בשורה למטה) - הרגיל  יהיה 781 = התשע"ו - המסתתר (של האתב"ש) יהיה 1139 = משיח התשע"ו וזה פלא. ושוב אנו רואים שהתאריך הלועזי קשור לצד ההופכי היות והתוצאה התקבלה רק באתב"ש. סוד תורת ההפכים זה כל הבריאה
תאריך הלועזי
 
וזה הוכחה שמראה לנו את הקשר שכבר ראינו בין התאריך הלועזי לעברי ושזה מהלך מפתח בגאולה, ואולי זה גם סיבת הרמזים שאנו רואים השכם והערב בחדשות שמתמקדים במספרים 67
סוד הגאולה
 

רמזים חדשים בקשר של משיח בן יוסף והגאולה

מעניין פרשת שבוע של עשרה בטבת זה פרשת ויחי שיעקב בא לספר לבניו את הקץ
יעקב = 182 (182*10=1820)
וכן ההפטרה של פרשת ויחי מדברת על עץ יוסף ועץ דוד שיתאחדו 

תזכורת: אנו כאן רק לומדים את הדברים יחד, לא קובעים כלום!  
כשנכתוב עץ יוסף בשיטת ההכאה לשני הצדדים נקבל ברגיל את 2212 = (זמן גאולתנו) - מעניין המסתתר = 588 = מלחמת גוג ומגוג

עץ יוסף

גימטריה שכבר הצגנו 3 מילים בסיסיות "עת סוד י-הוה" מביא לנו משולש 2212 (= זמן גאולתנו) - רגיל 566 = משיח בן יוסף

 עת סוד יהוה

 

אגב: יש צופן נוסף יחיד בתורה בדילוג 1820 "בן יוסף" מעניין שכל הפסוקים שמופעים שם זה בעניין מכירת יוסף. מצורף תמונת הצופן 

יוסף

סוד 1820

המקדש בצפונות התורה