תוספות והסברים לצופן “משיח טבת עשירי” הקשר ללידת עם ישראל קום המדינה – תאריך לועזי.איחוד המשיחים – רמזים חדשים

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סוד 1820, סוד האותיות והמספרים, עשרה בטבת, צפונות בתורה
עדכון אחרון ב-2015-12-18.

כל לידת עם ישראל ותכליתו הסופית רמוזים בצופן הגאולה הוא הצופן "משיח טבת עשירי" בדילוג המספר הקדוש 1820 -  (לחץ כאן כדי ללמוד את סוד 1820)  שימו לב לפסוקים המסומנים בצופן - פסוקים שמדברים על תחילת בניית עם ישראל
  • עליית אברהם ממצרים,
  • לידת יצחק אבינו, עקידת יצחק, ושבועתו של ה' על הגאולה
  • סיפור המטעמים שרחל עשתה ליעקב, סיפור זה מכיל סודות נשגבים בקשר לגאולה
  • סיפור ישמעאל שהוא גם קשור לגאולה (אנו גם רואים במילה יבואו את "לוט ומואב", שמשם בא המשיח).. וזה רק על קצה המזלג...

טבת עשירי מסומן

 בסוף העמוד מצורף גלריה מרתקת הגאולה בזכות אברהם יצחק ויעקב

לידת אברהם 1948 - קום המדינה בשורת אליהו

עכשיו ראו דבר מעניין. כפי שציינו הרבה פעמים בשנת 1948 למניין הקדושה אברהם אבינו נולד – ואיתו התחלת ישראל.
בשנת 1948 לטומאה, (בלועזי בצד ההופכי) קמה מדינת ישראל
בתאריך 14.5.1948
אנחנו כותבים תאריכים לועזיים בצורה הנ”ל, קודם היום אח”כ החודש ובסוף השנה.
יוצא:
145-1948
אז אם מסתכלים על החודש והימים יוצא: 541 הפוך. כלומר ישראל = 541 - הפוכה. לא ישרה.
היות והתאריך הלועזי הוא הקליפה לקדושה לכן השתלשל בגשמיות המספר בהפוך
הדברים מובאים מאת: אהרון לב ארי
כמו כן הוא אמר שתאריך לועזי זו קליפה של הפרי שהוא הקדושה ושניתן לראות את זה גם בזה שעם ישראל: “עברים”, מוקף סביבו ב”ערבים”.  לצערי אנחנו עדיין בטומאה והפרי של ישראל יש בו הרבה ערבים ו-ערב-רב.
מעניין שישמעאל =451 זה אותם מספרים של ישראל רק בסדר שונה 
תוספת של סוד החשמל: אתה יכול להמשיך את זה על הרמז של תשע"ו זה 1948 שנים לחורבן
כי תשעה באב תשע"ו שהוא היום שמשלים 1948 מהחורבן יוצא ב14/8 [תשעה באב נדחה] שזה גימטריא של פסח=148 ופסח זה סוד הגאולה כידוע וכאן לא הפכת את המספרים כי הגעת לזמן האמיתי של הקדושה שאינו הפוך
וגם אם תלך לפי תשעה באב שחל בשבת ויהפך לחג ולא ידחה יוצא 13/8 שזה המספר של 138 =  מנחם =  צמח שמות של המשיח

ראו גם המאמר ברית בין הבתרים והקשר לגאולה


 אנו נוסיף כמה תוספות. 
באותיות יש לנו גם מושג של הצד ההופכי וזו שיטת האתב"ש אנו לוקחים את הא' והופכים לת' ב = ש - וכו' (שיטה עתיקה מהזוהר הקדוש)
ניקח את המשפט אליהו הנביא יתגלה - נקח את האותיות ההפוכות שלו (המסומנות בצהוב בתמונה) ונקבל את חותמת הקודש 1820 זאת אומרת שאליהו הנביא יתגלה דרך הצד ההופכי. דהינו דרך הקליפות (או מה שנראה בעינינו כקליפות דהיינו לא בדרך הקודש) 
 אליהו הנביא יתגלה
 
אלפיים וחמש עשרה = 1100
כמו כן ראינו "שבשורת הגאולה" דרך משיח בן יוסף התחילה בקום המדינה - לחץ כאן כדי ללמוד: סוד משיח בן יוסף בימינו - סוד החשמל 
ומעניין שגם הגימטריות מאשרות את זה 

 גימטריה יפה "מילים בסיסיות" שנותנת תוצאה מדהימה 424 = משיח בן דוד. כשנחבר הרגיל והמשולש נקבל את הזמן 2015 - נחבר את המילוי נקבל 1948 (אגב: אנו נהיה 1948 שנים מחורבן הבית השנה!)

גילוי המשיח ב

תאריך לועזי והקשר לגאולה - חדש!

מעניין שנכתוב תאריך הלועזי - ונהפוך לאתבש (בשורה למטה) - הרגיל  יהיה 781 = התשע"ו - המסתתר (של האתב"ש) יהיה 1139 = משיח התשע"ו וזה פלא. ושוב אנו רואים שהתאריך הלועזי קשור לצד ההופכי היות והתוצאה התקבלה רק באתב"ש. סוד תורת ההפכים זה כל הבריאה
תאריך הלועזי
 
וזה הוכחה שמראה לנו את הקשר שכבר ראינו בין התאריך הלועזי לעברי ושזה מהלך מפתח בגאולה, ואולי זה גם סיבת הרמזים שאנו רואים השכם והערב בחדשות שמתמקדים במספרים 67
סוד הגאולה
 

רמזים חדשים בקשר של משיח בן יוסף והגאולה

מעניין פרשת שבוע של עשרה בטבת זה פרשת ויחי שיעקב בא לספר לבניו את הקץ
יעקב = 182 (182*10=1820)
וכן ההפטרה של פרשת ויחי מדברת על עץ יוסף ועץ דוד שיתאחדו 

תזכורת: אנו כאן רק לומדים את הדברים יחד, לא קובעים כלום!  
כשנכתוב עץ יוסף בשיטת ההכאה לשני הצדדים נקבל ברגיל את 2212 = (זמן גאולתנו) - מעניין המסתתר = 588 = מלחמת גוג ומגוג

עץ יוסף

גימטריה שכבר הצגנו 3 מילים בסיסיות "עת סוד י-הוה" מביא לנו משולש 2212 (= זמן גאולתנו) - רגיל 566 = משיח בן יוסף

 עת סוד יהוה

 

אגב: יש צופן נוסף יחיד בתורה בדילוג 1820 "בן יוסף" מעניין שכל הפסוקים שמופעים שם זה בעניין מכירת יוסף. מצורף תמונת הצופן 

יוסף

סוד 1820

המקדש בצפונות התורה

תגיות, , ,

חלון הצאט
מערכת כי לה' המלוכה
צאט זה סגור למבזקים בלבד ולחברי vip המעוניין לכתוב כאן מתבקש לשלוח בקשה בטופס https://forms.gle/jd6LeHQpmahEHY95A
baruc
***** ישנם שני מצבים עיקריים שהאור יורד אל תודעת האדם.
.
**** מצב ראשון:
.
האור אמור לרדת בצורה קוהרנטית, בצורה ישירה כמו לייזר, בלי הפרעות. מעולם עליון, עד העולם הזה.
אך הבעיה מתחילה, כשאין ישורת בירידת האור, והוא לא מצליח להכנס לכלי.
האור יורד מעולם המחשבה, עובר לעולם הרגשות ואז יורד עד לעולם המעשה.
זאת אומרת, קודם המחשבה נוצרת אצל האדם, אחר כך המחשבה מייצרת רגש, ואחר כך מתחילה הפעולה הפיזית על ידי הנעת גוף האדם לעשות משהו בעולם הזה.
פעולה זו שהאור יורד אל הכלי, נקראת:: “הבורא יורד לדירה בתחתונים” , הבורא מוציא שמותיו, פעולותיו וכינוייו.
.
מכיוון ששם הבורא הוא : “אהבה” והבורא בעצמו אהבה, הבורא יפשט את אור “האהבה שבדעת” על ידי, שמות של אהבה, פעולות של אהבה, וכינויים של אהבה, שאנחנו הנבראים נצטרך לחוות אותם, על פי מרחקים שונים מעצמות האהבה… בין השאר נלמד מה זה “כעס מאהבה (אדם שכועס כי לא אוהבים אותו) , פחד מאהבה (אדם שמפחד לחיות חיים אוהבים) וכו’… נלמד אהבה, גם דרך , מה זה לא אהבה, ודרך מה זה כן אהבה. נלמד ונתנסה בכל האיוושות האהבה של שמות הבורא. על מנת שנדע כמה אנחנו יישיות של אהבה.
.
כאן בעולם הזה, אנחנו רק רואים את העולם של הסמלים שמתקבלים מתנועות תודעתיות של אהבה, שהנשמה עוברת בעולם העליון, ואז נחווה את ההקרנה של הדבר , כאן בעולם הזה.
.
הבעיה מתחילה כשהאדם:
.
חושב א’
מרגיש ב’
עושה ג’
יוצא שהאור שיורד ומשתלשל מהעולם העליון אל הכלי/הנברא, לא מצליח לקבל ירידה חדה לתוך תודעת האדם, ומתפזר לכל עבר.
.
על מנת שהאור ירד אל תודעת האדם, אדם צריך :
לחשוב א’
להרגיש א’
לעשות א’.
.
לדוגמה: אם אני רוחצת כלים, אני צריכה לחשוב על רחיצת הכלים, להרגיש את רחיצת הכלים, ולעשות את רחיצת הכלים.
אך רב האנשים, בזמן רחיצת הכלים, מחשבתם נודדת, לכל מיני מטלות אחרות, כמו להביא את הילדים לחוג. במקביל הם מרגישים איך הבן זוג מזלזל בדברים שהם עושים, ובמקביל הם עסוקים ברחיצת הכלים.
יוצא שהאור / הארה שצריכים לקבל דרך תנועות תודעתיות בעולם העליון, שכאן מתקבלות, כ”סמלים”, של אדם רוחץ כלים, לא מצליחים להיכנס לתודעת האדם.
בלשון של תודעת הנסתר ביהדות, אין קוהרנטיות.
.
מצב שני, זה שהאור לא ירד עד קומה שלמה.
.
**** ירידת האור לקומה שלמה, תעזור לאדם לחיות בהרמוניה.
.
בעיה שניה בהורדת האור אל הכלי, היא שדווקא האנשים הכי רוחניים, שעושים הגות, או מדיטציה, או מטפלים באחרים, נהיים בעצמם חולים.
.
בגלל שרב האור נשאר תקוע בתוך התודעה, ולא יורד לקומה שלמה, מכח הפוטנציאל, לפועל עצמו , במציאות חיי היום יום.
יוצא שהאור שהם משיגים אותו, באמצעות מדיטציות למשל, או טיפולים
baruc
***** תהליך פתיחת דלת העולם העליון על ידי ביעור חמץ פנימי , לפי תודעת הנסתר ביהדות. וזה קורה פעם בשנה, ורק יום לפני ליל הסדר (היום, ברגעים אלו, לכן כדאי להזדרז).
----------------------------------------------------------------------------
כמה חיכיתי שירד הלילה בכדי שאוכל להתחיל את פעולת ביעור החמץ התודעתי. האם ידעתם שרק היום, מתאפשר לכל אדם, ללא קשר בדרגת התודעה שלו, לחוות זמן תודעתי מיוחד מאד, שבו האדם יכול לפתוח דלת בין שני מימדים . דלת בין העולם הזה, לבין העולם העליון, בלי שהוא צריך לעשות עליה רוחנית.
רק היום זה קורה, ורק אחרי צאת שלושה כוכבים בשמים.

כמו שלמדנו, כל מה שרואים מחוץ לגוף, למעשה זוהי הקרנה גשמית של מה שנמצא בעולם העליון, עולמות עליונים, זה עמקי התודעה של הבורא.
לכן, כל דבר שקורה לנו במציאות, מתרחש לנו על התודעה. ובתודעת הנסתר, לומדים כיצד האלגוריתמים התודעתיים משפיעים לנו על ההקרנה הגשמית, שלה אנחנו קוראים מציאות.

***** ביעור חמץ באמצעות נר בחושך.
המטרה של ביעור החמץ התודעתי, הוא לחפש בעמקי ובנבכי תת המודע שלנו, את התנועות התודעתיות הנסתרות והחשוכות, שגורמות לנו, פחדים, חששות, כעסים, שפיטה, לשון הרע, וכל תנועה תודעתית שרחוקה על מד האהבה מהדרגה התודעתית הכי גבוהה, שהיא עצמות האהבה שלא תלויה בדבר.
התהליך של חיפוש החמץ והביעור שלו, הינו תהליך מאד פשוט, אך דורש ריכוז גדול, נוכחות, רצינות אך בעיקר ענוה.

*****
כיצד עושים את מציאת החמץ התודעתי בעמקי תת המודע.
את התהליך עושים בכל רחבי הבית , חוץ מהשירותים.

1. יש להדליק נר רגיל
2. לכבות את כל האורות בבית
3. להתחיל להסתובב ברחבי החדרים. לעבור חדר חדר, ללכת לפינות החדר, לעבור לאורך הקירות, להכנס למקומות הכי נסתרים בתוך החדר, לאור הנר, ותוך כדי התהליך עצמו, להכנס פנימה למחשבה הפנימית.
4. להחזיק את המילה "חמץ" במחשבה ולנסות להרגיש אילו הרגשות "מחסור" "פירוד" "פחד" "שקר" מתחילות להציף אותנו תוך כדי החיפוש עם אור הנר, בחדרים החשוכים.
5. ממשיכים בתהליך, עד שמרגישים שדמעות שחונקות את הגרון מתחילות לעלות מתוכינו. ממש לתת לדמעות לעלות ולהציף את כל גופינו, לשטוף את החמץ.
6. הדמעות עצמן שמגיעות מעמקי הנשמה שרוצה להרגיש נקיה, הן אילו שיפתחו את הדלת בין הממדים, ואור עצום ישטוף את התודעה שלנו, וינקה את החמץ הנפשי, התודעתי והרוחני.
7. לאחר תהליך הניקיון שיכול לקחת מינימום עשר דקות ועד כמה שאתם מרגישים שצריך. (מקובלים שדברתי איתם, ספרו שלפעמים זה לקח להם אפילו עד שעות הבוקר, עד שעלה האור ממש, כי הם נכנסים עמוק מאד, לבחון את העולם הפנימי שלהם שמקרין לעולם החיצוני, על כל דבר פעוט)
לאחר התהליך עם הנר והדמעות שהציפ
baruc
קצת טעימות מהסודות הנסתרים שקשורים לחג הפסח, לפי תודעת הנסתר הקדמונית ביהדות.
.
חג שמח לכולם.
קריעת ים סוף, זה התהליך התודעתי של קריעת ה"סוף" וההתגלות לאין סוף. כי קריעת ים סוף, נעשתה בתודעה. כשכתוב לנו בתנ"ך שבני ישראל הלכו ארבעים שנה במדבר, אנחנו שואלים את עצמינו... איך? את המדבר הזה גומרים בשלושה ימי הליכה.

הסוד הוא, שזה לא ארבעים שנה במדבר, אלא ארבעים שערי תודעה, שהתודעה הקולקטיבית של עם ישראל, היתה צריכה לעבור, ולעלות מדרגת התודעה: ארבעים ותשע דטומאה... כאשר טומאה, זה מלשון "אטום".
מה שאוטם את התודעה, וקדושה, זה מה שמקדם את התודעה להתפתח לעבר מטרת האהבה והאחדות.

הכל זה עולם תודעתי וההקרנה מתקבלת כאן בגשמי, כתודעת חלקיק שהוקרסה. סוד קריעת ים סוף, זה שהגבול נפרץ והתבנית נשברת, והבורא מתגלה. וכאן אנחנו צריכים לתת מתן תוקף לנוכחות של הבורא בביתינו. זה היום שצריך להתבודד, אתם עם הבורא... להתפעם, ולהתאהב. השם המפורש של הבורא הוא: אהבה. כך כתוב לנו בספרי תודעת הנסתר.
אהבה זה לא לאבי דאבי, או אהבה בין גבר לאישה, כי בעולמות העליונים, אין פיזיקאליות ולא גופים.
אהבה זה הכח שמרכיב את כל היקום, מלשון א' הבה. שזה אומר, הכח שמחבר ושומר על תשתית רקמת האחדות שהכל בנוי בתוכה.

אם חס וחלילה, אדם פוגע ברקמת האחדות שכבר מתקיימת, על ידי לשון הרע, שיימינג, עצבות דטומאה, פחד דטומאה, כעסים, שפיטה וכו'. זה נקרא "עבודה זרה" , כי תנועות כאלו בתוך יישות אלוקית, זרים לה. כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, שאין קשר לעצבות, כעסים, פחדים למהות שלנו שהיא אהבה.
לכן הבריאה שיש לה מערכת חיסונית לשמור על האחדות, תשלח יסורים לאדם, כמו מחלות, כאבים, תאונות, וכו'... על מנת לעצור את הנשמה, שתתבונן על עולם האשליה שהיא נותנת לו כח לנהל אותה.
ותגרום לנשמה לשאול שאלות ושהיקום ישלח לה תשובה.

זה מה שנקרא: "לחזור בתשובה" . האדם שואל, הבורא עונה תשובה. וכל שאלה, זה כלי להורדת אור שזה התשובה, עד שהאדם מזדכך על ידי שאילת שאלות יקומיות..
.
כל הגמרא מבוססת על שאלה ותשובה, ובעולם העליון, אנשים שחוו מוות קליני, מספרים על השאלה שהחזיקו בתודעתם, ומיידי חוו את התשובה, כי שם אין זמן ומרחב.
עד ששבו דרך המנהרה התודעתית של האור.

כשכתוב, שאסור לעשות פסל או תמונה, הכוונה, לא להגשים את העולם הזה, כי אין עולם פיזיקאלי, ולא לתת כח לסמלי האשליה שהמח מייצר לנו מאותות חשמליים, כי כלום לא נמצא באמת מחוץ לגופינו. זה הכל רק תודעה.
.
בשפת הקודש, לא רק מסתכלים על הויזואליה, אלא גם על הסאונד. זה משמעות של שם לפי הסאונד, או אותיות מתחלפות .
י. ה. ו. ה. מלשון התהוות
א. ה. ב. ה מלשון א' הבה התאהבות.
.
**
baruc
[10:24, 19/4/2019] ‪+972 52-657-5533‬: ** ישנם ארבעה סוגי תקשורת של הנברא עם הבורא
מדבר בתודעת הנסתר, זה מלשון דיבור. וזו דרגת תודעת נפש. הדרגה הנמוכה ביותר... דיבור זו הדרך שבא הנברא מתקשר עם הבורא

רוח- דרגת התפילה, האדם מתפלל לבורא

דרגת הנשמה - תקשורת דרך שירה. מקובלים רבים כתבו שירה, בינם לבין הבורא

. דרגת חיה - תקשורת דרך ניגון... מקובלים אחדים, עלו לעולמות עליונים והביאו משם ניגונים, ניגוני הבעל שם טוב, ניגוני אשלג וכו'

דרגת יחידה- דרך התקשורת היא ריקוד. זו כבר אומנות בפני עצמה, כי כאן נכנסים לעולמות עליונים דרך ריקוד, התבטלות, עשיית סלטות ותנועות תיקון על התודעה, תוך כדי הריקוד.
לרקוד עם הבורא, זה לקום בבוקר, ולהגיד לבורא, אני רוקד איתך. כל דבר שאתה שולח לי היום, אני פשוט מתנהל לפי מה ששלחת, מקבל באהבה, מתבונן ומוצא, מה רצית שאלמד היום שקשור לאהבה. דרך מה זה לא אהבה ודרך מה זה כן אהבה.

מי יתן ושישאר לנו האור אין סוף בתוך כל תא בתודעה המוקרסת שלנו גם כגוף וגם כנשמה כתודעת גל.
אנונימי121629 IL
אנונימי122195 IL
אנונימי123324 US
אנונימי123325 IL
אנונימי123722 IL
אנונימי124193 IL
אנונימי124363 IT
אנונימי124370 IL
אנונימי124372 US
מס' משתתפים בצאט: 9