חיסון קורונה – כן או לא? הרב יובל הכהן אשרוב במסר חשוב לעם ישראל- הצילו את נפשותיכם

צריך להתנגד לחיסוני  הקורונה ולא לשתף פעולה כלל עד שתתבטל הגזירה הקשה מעלינו