הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>סגולות</span>

סגולה להינצל מגיהנום – סגולה טובה ומועילה לכל אדם להינצל מ- גיהנום

קהלת אמר שאין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא  יחטא, כולנו צריכים לשמור על עצמינו שלא נבוא לידי חטא, אז דנים את האדם, לא רק על המעשה, אלא גם על המחשבה והדיבור. וזה כבר סיפור אחר.

יש מעט מאד בני אדם שיכולים להעיד על עצמם, שהם ממש צדיקים, זאת אומרת שהם הצליחו לעבור את העולם הזה, ללא חטא כלל. רוב בני האדם, הם בשר ודם שקשה להם להימנע מכל חטא. ולכן מי שחטא יכול לחזור בתשובה אז בע"ה ימחק החטא כלא היה.

יש סגולה טובה ובטוחה במקרה ולא הצלחנו לעבור את העולם הזה בשלום.

מובא בספר דברי צדיקים, וגם בספר מעשה רוקח,  משניות שטוב לומר שיר השירים בערב שבת כסגולה להינצל מגהנום. ולמה? תשמעו דבר פלא!

הרי שלמה המלך חיבר את שיר השירים, יש בשיר השירים 117 פסוקים, קי"ז פסוקים, וזה סגולה להינצל מדינה של גיהנום.

קדמונים תקנו לומר שיר השירים כדי  להינצל בדינה של גיהנום ששולטת ק"יז  שעות בשבוע .

117 פסוקים יש בשיר השירים, כנגד 117 שעות שגהינם עובד כל שבוע, בניכוי מחצות יום שישי עד מוצ"ש. וכו ניכוי לכל תפלה שעה וחצי שזה ארבע וחצי שעות ליממה

מי  שאומר שיר השירים, בערב שבת,

קודם שנכנסת שבת

ניצול מגיהנום

מדוע שלמה המלך חיבר שיר השירים דוקא 117 פסוקים?כתוב במדרש רבה שיר השירים שמעשיו של שלמה המלך- משולשים היו, כלומר היו כמה דברים שקשורים למספר 3.. היו לו 3 שמות,: ידידה,שלמה  וקהלת ו 3 ספרים כתב: משלי, קהלת ושיר השירים

ואיך כל זה קשור להינצל מגיהנום?

3 עבירות עבר שלמה המלך ע"ה

  1.  הרבה לו סוסים
  2.  הרבה לו נשים
  3.  הרבה לו כסף וזהב

ועל כן, על כל לאו (איסור), הוא התחייב 39 מלקות ו- 39X3=117, שהם  117 מלקות שהתחייב עליהם ,  וע"י החיבור של שיר השירים, שבהם יש 117 פסוקים, נמחלו לו עוונותיו. הוא כתב את שירהשירים כנגד 3 העבירות שהוא עבר עליהם – שהרבה לו סוסים, הרבה לו נשים והרבה לו כסף וזהב, ובכדי להינצל מדינה של גיהנום הוא כתב את ה117 פסוקים האלה של שיר השירים.

 

קדמונים תקנו לומר שיר השירים ביום בשבת,ע"פ מה שנאמר בזוהר הקדוש בפרשת נח. וידוע שביום שבת אין גיהנום ל24 שעות.

בשבוע רגיל יש 144 שעות (6X24=144ׂ)/  בכל יום יש 4.5 שעות שנחים מגיהנום, ואם נקח 4.5 שעות כפול 6  ימים נקבל 27 שעות. כלומר 27 שעות בשבוע שאין גיהנום, אז יוצא שבשאר השעות בשבוע נידונים בגיהנום יוצא 117 שעות. כלומר 144 שעות  ימי החול בשבוע (  6 ימי החול) פחות 27 שעות הם 117 שעות, כי בשבת לא נידונים.

לכן אמרו הקדמונים שמי שאומר שיר השירים בערב שבת, בכוונה שלמה  ניצל מדינה של גיהנום.

איך נוכיח שסגולה זו  באמת פועלת?

שמעו את הסרטון- סיפור על אדם שנדון להיות בגיהנום  וניצל בזכות אמירת שיר השירים כל ערב שבת  בנעימה (הוא התגלה לרבו  בחלום וסיפר לו הדבר)

ספר שערי הישועה- הבטחת הבעל שם טוב- לישועות גדולות בקריאת ג' אגרות הבעש"ט

 

רצ"ב ג' אגרות של הבעש"ט –  קריאת כל אגרת בקביעות- היא סגולה לישועה גדולה:

אגרת א'  סגולה לחולי מסוכן, למקשה ללדת, לכל הנצרכים לישועה ורחמים- יענו אותם מהשמים כפי צרכיהם– יש לקרוא  פעם בחודש

אגרת  ב'- סגולה בדוקה להנצל משונאי חינם ומידי חומסים, לתיקון עגונות, להנצל מכשפים, מרעש, ממגפה,  רחמנא לצלן וכו'. וששולחה ברשת רגלה ותוכה בתוף גוף בהמה וכו, והיה לימוד זה תיקון ולהחזירו למדרגת אדם בתחילה- יש לקרוא בכל מוצאי שבת קודש
אגרת ג'- סגולה לכל אדם בפרט למר נפש וקשה רוח, לפקוד חשוכי בנים, עקרות, משוגעים,וכל הנצרכים לישועה ורחמים- יענום במהרה מן השמים כפי ההצטרכותיש  לקרוא פעמים בחודש

להורדה: ג' אגרות של הבשע"ט:  קובץ pdf

לחץ על הקישור הרצ"ב: (בצבע תכלת): [ספר שערי ישועה – ג' אגרות -הבטחת הבעל שם טוב