הודעות שתייגו‘שמירת עיניים’

סרטון חזק ומחזק לכל יהודי- “בעצימת עיניים ” – לראות ולהראות ביראת שמים

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, משיח בתשע"ו, סרט, עלוני גאולה

 
לראות עין בעין…
 
סרטון חזק ומחזק מאוד לכל יהודי 
שרוצה לזכות לראות את המשיח!!!
 
בהוצאת ארגון ‘בחגוי הסלע’ 
חובת הפצה לכולם!!!
 

חלון הצאט
צאט זה יפתח בימים של אירועים בטחונים ובימים של עומס בצאט הכללי