הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>2022</span>

צופן פלאי על גאולה התשפ"ב

הצופן הראשי – " התשפ"ב יגן ה' וירם מך דוד: 

וליד המילה וירם מך, מופיע משיח,  היינו שבשנת התשפב ה' יגן וירים את המך שזה משיח בן דוד מתחת לצופן מופיע פסוק הקשור באופן מובהק לגאולה: " והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וגאלתי אתכם מעבודתם ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים.

ומעל : והיה אם לא יאמינו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון.רמז לכך שעתיד לבא אות מיוחד משמים לבשר על הגאולה, בתוך קול האות הראשון יש דילוג קורונה. "לקול האות הראשון עולה המילים "לשואת הקורונה"למעלה מופיע השנה שלנו – שנת השבע פעמיים, וכן מופיע "קץ פרעה", "צמח דוד" המרמז על צמיחת הגאולה וקץ הגלות.ועליית שבט יהודה בפסוק " יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויבך וכו'.."

רמז מעניין על הכוכב ושנת 2022 | וכן רמזים בשם "אומיקרון"

רמז מעניין שהגיע למערכת שמעו את המצורף מאת: ר' אביחי כהן הי"ו – דרך: ליאור שטרית לכבוד חנוכה הגיע נגיף חדש ושמו 'אומיקרון' אותיות 'קם אור- יון'. קם- הגיע/ התגלה (נגיף חדש) אור- אור הנרות יון- גזירות היוונים בחנוכה ונראה להוסיף… האם הנגיף הזה קשור בפסוק "דרך כוכב מיעקב"? דרך- …