הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סיכום רשימת הגימטריות 776 – 5776

סיכום רשימת הגימטריות 776 – 5776

כל הגימטריות מדויקות ללא כולל וכו'

776 אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב
776 ביאת המשיח
776 תשע"ו
776 יפקון מן גלותא
776 הוא יהיה המשיח בזמן הזה – לפני
776 דמשק תפל בימות המשיח אתבש 1775 רגיל
776 יג מידות הרחמים – (הגאולה תבוא ברחמים בזכות אברהם יצחק יעקב)
776 למעני למעני אעשה
776 שובו אלי ואשובה עליכם
776 שובו בנים שובבים
776 בטחו בהויה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים
776 יפול מצדך אלף ורבבה מימינך
776 מלכות דויד לעולם ועד
776 הַיְשׁוּעָה הַשְּׁלֵמָה
776 הגואל יבוא עני ורכב על חמור
776 המלכות האחרונה
776 וּמַמְלַכְתְּךָ עַד עוֹלָם
776 לא זכו עני ורכב על חמור
776 צירוף מקרים
776 אחד אחד שתים (יחוד הויה אלוה-ים = 112)
776 ועלו מושעים – מס מסתתר – לפני 424
776 יהוה מפליא – אתבש
776 כסא משיח דוד תכין 2015ב
776 הוא יהיה משיחך מילוי ללא
776 יהודי ישראל יפקדו
776 יהוה מפליא אתבש
776 ישראל לא חטא מעולם (כיון שבזמן הגאולה יזכו כל עם ישראל לתשובה מאהבה ויהפכו את כל העונות לזכויות, ויתברר שלא חטאו מעולם)
776 שלמות (תכלית הבריאה זה הגאולה וזה השלמות)
776 תשכון (בתוך ירושלים עירך)
776 בני עמלק ערב רב (לומר שמחייתם תתקים בשנת תשע"ו)
776 צמח משיחי האחרון
776 יבא גואל בעתה חמש שבע שבע שש – סופי תיבות
776 מקווה ( ∆ ) בריבוע = 477 = בעתה
776 משיח בא משלמה
776 תמשלו
776 המק בשרו והוא עומד על רגליו (נבואת גוג ומגוג)
776 שנת י-ה-ו-ה
776 תשמח בי-ה-ו-ה

אולי הכל סתם – צירוף מקרים? – צירוף מקרים = 776

רשימת גימטריות 5776 החזקות למעלה

והמשכלים יבינו

5776 בן דוד ואליהו בי טבת התשעו חמש שבע שבע שש חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש
5776 גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך הוא יבוא לך עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות – אותיות לפני  הבן איש חי
5776 משיח הויה בן ישי תשעו ∆
5776 התגלות משיח אחרון ב2212 2015 (לפי 1 = אחת)
5776 התגלות משיחו האחרון  בהתשעו  2212  2015 (לפי 1 = אחד)
5776 מאה מאה מאה מאה מאה מאה מאה עשר עשר עשר עשר עשר עשר עשר אחת אחת אחת אחת אחת אחת 6766  שזה  990 ועוד 5776     דויד בנ ישי עבדך משיחך  אליהו הנביא 990
5776 מלכות בית דויד משיחך לעלמים ( ∆ )
5776 משיח בן דויד בתשעו 1212  רגיל + ∆ 4564  יחד 5776
5776 משיח יהוה בנ ישי תשעו  ∆
5776 בן דוד עני ורכב על החמור גאולה אחרונה שלימה ∆
5776 אובמה גוג יעלה לציון בראש שבעים עמים ∆
5776 בוא משיחי תאריך אמיתי 2212 2015 (לפי 1 = אחת)
5776 ביאת גואל אחרון בימינו בתאריך 2212 2015 (לפי 1 = אחת)
5776 הקץ בהתשע"ו דויד בן ישי ואליהו
5776 איום אטום אירני על ישראל אמיתי – מילוי 3558
5776 אנחנו דור הגאולה האמיתית האחרונה ∆
5776 דויד בן ישי עבדך אליהו הנביא  בית מקדש   ∆
5776 הקץ בהתשעו  דויד בן ישי  ואליהו   ∆
5776 הרב ציון ברכה גילה את סוד המשיח ∆

גימטריות 7760

7760 אליהו הנביא ומשיח יהוה האחרון  – מילוי גדול גבוה ללא מילה – רגיל = 780 התשע"ה
7760 המשיח האמיתי האחרון יתגלה בעת ההיא ∆
7760 מועד משיח יהוה אחרון בעתה תשעו ∆ – רגיל 2022
7760 נעים זמירות ישראל – משולש גדול

המשך גימטריות 776 – פחות חזקות

776 אובאמה פצצת האטום
776 ביום ההוא י טבת
776 האות יוד של דוד
776 ההסכם הרע עם אירן
776 זרע העמלק ימחה מהעולם
776 סוד הגאולה (מילוי ללא מילה)
776 צריך משיח דחוף
776 מפלת אסאד סימן
776 צמח דוד משתוקק ליהוה – אתבש – 1363 מדבר רבה
776 עשו-קש
776 מצעדי הגאווה יסתיימו
776 איך קוראים למשיח
776 בהיכליו יושב שלמה
776 העם לא יכרת (זכריה י)
776 הצעקה בעתה – מלוי ללא מילה
776 וישבת ביום
776 קץ ישטטו רבים
776 תרום ימינך
776 המקדש מפואר
776 יחשפו בן ישי
776 מי המשיח האמיתי – מילוי גבוה ללא מילה
776 משכן השכינה בבית המקדש השלישי במהרה בימינו סופי תיבות
776 הויה מתגלה לעיניי כל אוהביו ב-י
776 אהבת משיחי
776 גאל אחרון בעתה
776 גואל בעד עת קץ
776 המשיח בטבת
776 המשיח נגד ברק אובמה
776 מאה ארבעים ושמונה = (נחמן = 148)
776 עטרת משיח בן דוד – אותיות לפני
776 רות נעמי (כיון שהמשיח הגיע מהם)
776 תצמיח במהרה צמח דויד עבדך – אותיות לפני
776 אחרית הימים אליהו
776 למוד זהר יביא ויטה לנו גאולה ברחמים
776 בורא עולם איתי
776 חלול שבת – מילוי 1776
776 נקוד"ה אמצעי"ת
776 בריאת עולם הזה
776 קריסתו
776 תחרבו לאס וגס – 541 לפני הארי
776 סודי עתיק יומין
776 דרור איש לאחיו
776 הויה מתגלה לעיניי כל אוהביו ב-י
776 הנשמה היא חלק אלוה ממעל
776 נחש קדמוני רזא
776 אובמה ימח שמו וזכרו באלול
776 משיח עכשיווו
776 שמירה העיניים יהוה
776 סוף גלות ישראל – מילוי ללא מילה
776 קץ זוהמת הנחש – לפני
776 שער הנ הסוף – לפני 533 – מסתתר 588 = מלחמת גוג ומגוג
776 נבואת הנביא יחזקאל לח לט היא
776 אובמה וערב רב עמלק
776 משיח בן יוסף בימינו – אטבח
776 מקדש אדני – אטב"ח – מסתתר 541
776 סוד מספר מסתתר – מסתתר

השאר תגובה